Zpět na úvod

Znásilnění seniorů a seniorek – to není fikce!

znásilnění seniorů
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Znásilnění je téma, o kterém se mnohdy nemluví. Znásilnění seniorů či seniorek je pak doslova tabu. Z části už jen proto, že ve společnosti je vžitá představa, že sex se týká jen mladých lidí. Není to však pravda, znásilnění se týká všech bez ohledu na věk.

Specifika znásilnění u seniorů a seniorek

Senioři jsou často kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu stavu a úbytku vlastních fyzických sil odkázáni na pomoc okolí. Chtě nechtě se tak musí spoléhat na pomoc jiných lidí (nejčastěji rodinných příslušníků a pečujících profesionálů), což už samo o sobě představuje riziko.

Jsou-li senioři a seniorky zneužíváni/y (ať už fyzicky nebo psychicky), je pro ně velice obtížné se bránit. Bojí se, nemají k obraně dostatek sil atd. Ubránit se znásilnění je pro ně téměř nemožné, protože útočníkem je většinou muž, jenž je může díky své fyzické převaze velice snadno přemoci.

Také následky znásilnění jsou pro starého člověka mnohdy mnohem fatálnější než pro mladého. Senioři a seniorky mají křehké kosti, často zvýšenou krvácivost a celkově je jejich tělo méně odolné proti jakémukoliv útoku.

Psychická odolnost je u starších lidí snížená, jakákoliv změna je pro ně stresující. Pro mnoho starších a starých lidí je navíc naprosté tabu hovořit před jinými lidmi o sexu. Jsou-li znásilněni, cítí se poníženi, zahanbeni, bojí se někomu svěřit a o celém problému vůbec promluvit.

Pachatelé násilí

V některých případech je znásilnění seniorů a seniorek spojeno s další trestnou činností, např. s přepadením nebo loupeží. Ve velké většině případů jsou však lidé znásilněni člověkem, kterého znají, nikoliv zcela neznámou osobou. Znásilnění u seniorů tak může být i součástí dlouhodobého domácího násilí a týrání.

Násilníkem může být rodinný příslušník, partner, soused, ale také pečující profesionál. Ke znásilnění seniorů a seniorek totiž dochází nejen v prostředí jejich domovů nebo na veřejném prostranství, ale i v nemocnicích či např. léčebnách dlouhodobě nemocných.

K samotnému znásilnění nemusí vždy dojít. Nepřijatelné je však i „pouhé“ sexuální obtěžování, tedy nedobrovolný sexuální kontakt jakéhokoliv druhu, kterému je vystaven starý člověk.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

shutterstock_496927027

Český chlap 2020

Chcete si zasoutěžit o titul Český chlap 2020? Čeká vás přehlídka stereotypů a toxické maskulinity. Čtěte dál! Je ...