Zpět na úvod

Znásilnění a sexuální zločiny jako nástroj války, 2. část

Young,Covid,,Coronavirus,Survivalist,Crying,Woman,In,Gas,Mask
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Jsou sexuální zločiny skutečně používány jako nástroj války? Pohled na tuto problematiku z jiného úhlu pohledu nabízí publikace Feminist IR In Europe

Poznámka: tento článek obsahuje zmínky o sexuálním násilí.

Nová publikace Feminist IR In Europe nám nabízí poněkud odlišný pohled na problematiku sexuálního násilí ve válce.

Autorka publikace poukazuje na to, že argument „znásilnění je nástrojem války“ stojí na následujících pilířích:

  • Znásilnění je strategickou součástí útoku.
  • Předpoklad, že pachatel jedná na bázi racionálního úmyslu a rozhodnutí.
  • Předpoklad, že znásilnění lze zastavit (nebo mu předejít).
  • Předpoklad, že sexuální „čistota“ ženy nějak reprezentuje její etnickou nebo národnostní příslušnost.

Zmiňuje například právě případy války v bývalé Jugoslávii nebo genocidu ve Rwandě, kdy tento narativ umožnil přistupovat ke znásilnění jako k politickému problému, namísto důsledku války a mužských sexuálních pudů.

Evropští vědci kritizují, že pokud na sexuální násilí a znásilnění ve válce nahlížíme touto optikou, dopouštíme se tzv. hierarchizace poškození. Vychází z toho, že znásilnění (většinou) žen ozbrojenými muži není jediným genderově zabarveným násilným činem ve válečných zónách, a nepatří mezi ty nejběžnější. Pokud se budeme politicky zaměřovat na jeden určitý druh násilí, může způsobit upozadění jiných sexuálně zaměřených zločinů ve válce i v mírových dobách, a nebudeme je tudíž schopni posuzovat dostatečně komplexně.

Další kritika je spojena s postkoloniálním feminismem. Je obvyklé, že když společnost mluví například o sexuálním násilí při genocidě ve Rwandě, používá slova jako barbarský, nevysvětlitelný, nelidský, primitivní. V angličtině tomuto termínu odpovídá slovo savage, které je právě historicky zabarveno jako rasistické, a odvolává se právě na koncept tzv. „bílého zachránce“ (bílou, nadřazenou osobu, která má přinést civilizaci tzv. primitivním kmenům).

V posledních letech se také podle autorky můžeme setkávat se širším pochopením a popsáním sexuální viktimizace mužů ve válečném prostředí. V dnešní době už existují doklady o tom, jak patriarchální vztahy a struktury ovlivňují podobu sexuálního násilí páchaném na mužích, a můžeme se setkat i s kritikou heteronormativity v současné literatuře na toto téma.

Více na toto téma si můžete přečíst ve volně dostupné publikaci zde (pouze anglicky).

„Vidíte vy osobně znásilnění a sexuální násilí jako součást a nástroj válečných konfliktů?”

  • 0
  • 0
  • 0

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...