Zpět na úvod

Žijeme v mediální realitě, kterou ovlivňují muži

mediální realita
Autor: Petra Kubálková
Štítky:

Začátkem března server Datová žurnalistika vydal analýzu, podle které z celkového počtu 187 porovnávaných vedoucích a manažerských pozic pouze 46 z nich zastávají ženy a jejich podíl na vedení tedy činí 24,6 %. Pokud se na analýzu podíváme zblízka, zjistíme, že těchto pozic je ještě méně.

Do tohoto počtu jsou započítány i pozice administrativní, jako je personální oddělení a finanční oddělení. Čistě šéfredaktorké pozice zastávají ženy ještě v nižším počtu – vrcholový i střední management veřejnoprávních médií je v podstatě doménou mužů.

„Podporují podle vás česká média stereotypy o mužích a ženách?”

  • 138
  • 30
  • 30

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Ženy jsou v nejvyšších manažerských pozicích České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře zastoupeny pouhými 11,1 % (poměr v absolutních číslech 31 mužů : 4 ženy). V radách veřejnoprávních médií jsou ženy zastoupeny podílem 12,9 % (27 mužů : 4 ženy) a v komisích těchto rad 20 % (8 mužů : 2 ženy).

Ptejme se, proč je tak důležité, aby ženy byly zastoupeny na šéfredaktorských pozicích. Mediální analytici poukazují na skutečnost, že média realitu nejen reflektují (tedy popisují), ale také vytvářejí. Média (audiovizuální, tištěná, elektronická, internet) a jejich obsahy včetně reklamy tvoří důležitou součást našeho každodenního života.

Prostřednictvím médií získáváme informace o okolním světě, média jsou zdrojem zábavy a jsou také prostředkem pro komerční komunikaci. Média hrají také důležitou roli v genderové socializaci a ve vnímání našeho postavení ve společnosti.

Pokud hovoříme o genderových stereotypech v médiích, jedná se především o pravidelnosti v zobrazování určitých témat. Tyto pravidelnosti jsou podmíněny mediální logikou, ale také dominantní ideologií v dané společnosti.

Média mají vliv na to, jak jsou vnímány role žen a mužů ve společnosti, jaké hodnotové významy přisuzujeme tématům společensky spojeným s rolemi žen a mužů a jaké jsou obsahové významy slov žena a muž. Vliv médií na jedince ve společnosti je dán možností médií ovlivnit proces stereotypizace.

Se zobrazováním genderu v médiích souvisí také další otázka genderových studií, kterou je zastoupení žen v médiích, tedy složení pracovních týmů a zapojení žen (nebo menšin) do tvorby samotného obsahu informací.

A zde se dostáváme k tomu, proč je důležité cíleně zvyšovat zastoupení žen v médiích na těch pozicích, které ovlivňují mediální obsah – a to jsou šéfredaktoři respektive šéfredaktorky.

Požadavek vyváženějšího zastoupení na pozicích šéfredaktora vychází nejen z požadavku spravedlivějšího rozdělení síly, ale také z východiska, že vyšší zastoupení žen by mělo přinést do mediální reality i větší počet témat, která jsou jiáž tradičně vnímána jako ženská. Tedy důraz na zdraví, vzdělání a udržitelný rozvoj, ale také témata, která se převážně týkají žen, například téma domácí násilí.

Dobrým příkladem takové reality je i projekt ProFairPlay, který se právě na „okrajová témata“ zaměřuje, nebo Kongres žen, který se uskuteční 20. června v Praze. Jeho tématem jsou Ženy a média.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

Panic,Attack,In,Public,Place.,Woman,Having,Panic,Disorder,In

Patriarchy Stress Disorder

Geny si pamatují: traumata minulých generacích žen se objevují i u nás. A může za ně patriarchát. „Patriarchy ...