Zpět na úvod

Ženy, které nenávidí ženy¨. Už jste slyšeli pojem „internalizovaná misogynie“?

historie
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Sexismus sám o sobě je stále obrovským problémem v naší společnosti. Většinou si pod tím termínem představíme předsudky a stereotypy, které vychází od společnosti, respektive od mužů k ženám. Jenže problém sexismu je daleko složitější. Je třeba si uvědomit, že společnost s tak hluboce integrovanými předsudky jako je ta naše, působí nejen na muže, ale i na ženy.

Stále se setkáváme se stereotypním zobrazením ženy jako méně schopné, slabé, pasivní, manipulativní. A je velice těžké (ne-li nemožné) vyrůstat v takovém prostředí a nebýt jím ovlivněn.

V takové situaci se setkáváme s pojmem internalizovaná (osvojená) misogynie. Jedná se  o situace, ve kterých ženy využívají sexistické předsudky vůči jiným ženám. V každodenním životě se můžete například setkat s ženami, které:

- tvrdí, že raději pracují v mužském kolektivu, protože v ženském se objevují pomluvy a hádky; ženský kolektiv je pro ně méně hodnotný než ten mužský

- si dodávají sebevědomí tím, že se srovnávají s jinými ženami a poukazují na jejich nedokonalosti

- stavějí aktivity, které společnost vnímá jako typicky mužské nad ty, které jsou společností vnímány jako typicky ženské

- se vymezují proti feminismu a feministkám typickými argumenty o jejich vzhledu nebo sexualitě

- soudí jiné ženy za jejich volby – např. za to, že si vyberou na rodičovské dovolené (nebo místo ní) pracovat

Je to smutný důkaz toho, jakým způsobem naše společnost vnímá všechno, co je ženské; názory a stereotypy spojované s muži jsou přijímány pozitivně, zatímco všechno ženské je považováno za podřadné.

Naše společnost potlačuje, zesměšňuje a znehodnocuje ženskost a vše, co s ní souvisí.  Ženy jsou tak od nejútlejšího věku vedeny k tomu, aby neměly rády to, co je na nich ženské a snažily se přiblížit mužům, kteří jsou prezentováni jako nadřazení.

V tomto spočívá největší nebezpečí internalizované misogynie: i když ji rozumově odmítáte, je pravděpodobné, že společnost se na vás tento typ nátlaku alespoň pokusila vyvinout.

Je velmi důležité zmínit, že ženy si tuto situaci nezpůsobily. Je to přímý důsledek patriarchálního systému, ve kterém byly vychovávány.

Jaké je tedy řešení?

Prvním krokem je si uvědomit, že tento problém existuje a začít zkoumat to, jak se projevuje v každodenním životě. Není to vůbec lehký úkol, měnit společnost, která je přesycena kritikou všeho, co je ženské a apriori znevažuje a podkopává pokusy toto změnit. Zpochybňujte to, co jste byly naučeny společností.

Buďte tolerantní k ostatním, ale zároveň se snažte o kritický pohled na situace, které vám do dneška přišly běžné.  Pomozte dalším ženám vymanit se ze stereotypů patriarchální společnosti a pamatujte, že každá z nás může přispět ke změně.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články