Zpět na úvod

YVENTECH podporuje Equal Pay Day v České republice. Již 3. rokem!

foto pro EPD
Autor: Redakce
Štítky:

„Již 3. rokem jsme se rozhodli podpořit Equal pay day jako technický partner konference a následného mentoringu,“ říká generální ředitelka YVENTECH Monika Fenyková, která působí i jako členka Business Professional Women a mentorka Equal Pay Day. I pro letošek má stejnou ambici, sama se aktivně zapojit a podílet se na sdílení zkušeností a informací nejen z oblasti byznysu, ale především leadershipu na úrovni vedení technického mužského týmu a firmy.

Proč jste se rozhodla podpořit Equal pay day ?

Projekt má pro nás velký význam z hlediska prezentace naší značky a kvality práce, ale také podpory široké veřejnosti ve snaze zabývat se problémem nerovnosti platů v ČR. Chceme předat poznatky a zkušenosti z praxe a ukázat, jak my jako firma v tomto ohledu pracujeme a nahlížíme na odměňování celkově.

Jaké je Vaše téma mentoringu pro letošní rok ?

LEADERSHIP VE STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACI  – ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ DO PŘÍMÉHO PODÍLU NA VÝSLEDCÍCH FIRMY S OHLEDEM NA JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ.

V naší organizaci často pracujeme s projekty a cíli, které jsou honorovány dle skutečného výsledku a  podílu na posunu firmy. Ať už jde o projekty spojené s nějakou technickou inovací směrem ke klientům, nebo interní vedoucí k takovým procesům, které zefektivní a usnadní práci všem.

Proč jste zvolila toto téma?

Myslím si, že se v menších firmách opomíjí a často dochází k chybě v tom, že není třeba leadership dělat cíleně, ale plyne přirozeně. Moje zkušenost je, že daleko rychleji pomocí cíleného leadershipu dosahujeme lepších výsledků a zapojení zaměstnanců a máme jasnější přehled o motivaci nejen finanční.

Jaké techniky pro zapojení zaměstnanců se vám nejlépe osvědčily?

Společné interní projekty prolínající se více odděleními firmy a zaměstnance, kteří přinášejí efektivitu a nadšení se na nich podílet, zlepšují charakter práce. Ale zaměstnanci na nich mohou vyrůst i profesně a zvýšit si svou kvalifikaci. Pracujeme také s firemními cíli, které rozpadáme na týmové a cíle jednotlivých zaměstnanců tak, aby smysluplně doplňovaly jejich každodenní práci a zároveň posouvaly firmu dopředu.

Zapojíte se i jinak do příprav a podpory Equal Pay Day ?

Ano, pomůžeme Equal Pay Day s produkcí, pomocí konferenčního software s registrací účastnic a také s projekcí a zvukem v sále. Budeme realizovat i záznam z konference a mentoringového dne pomocí digitálního streamu a zpracujeme video z akce, které jim poslouží jako efektivní promo materiál. Pomáháme i s kontakty na další partnery konference a aktivní účastí zveme i své kolegyně a klientky. Lze říci, že na akci se aktivně nějak podílí kolegyně od asistentek až po generální ředitelku.

Jak hodnotíte úroveň a spolupráci s Business Professional Women ?

Zkušenosti s Equal Pay Day a celkově s organizací Business Professional Women jsou pro nás neocenitelné a velmi přínosné. Paní prezidentka Ing. Lenka Šťastná je velmi inovativní a efektivní člověk s velkým fokusem na výsledek a hledá stále nové alternativy a přínosy všech eventů a projektů, které v rámci BPW dělají. Ukazuje na českém trhu trendy, kterými by se podobné iniciativy a setkání měly ubírat nejen po stránce organizace, ale především zajímavého obsahu, dynamiky a přínosu takovýchto setkávání.

Děkujeme za rozhovor!

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...