Zpět na úvod

Vláda schválila zákon o sociálním bydlení

sociální bydlení 2
Autor: Petra Kubálková
Štítky:

V pondělí 12.10.2015 Vláda schválila koncepci sociálního bydlení. Tato koncepce měla být předložena již v roce 2014. Na základě schválené koncepce MPSV připraví zákon o sociálním bydlení a to v prvním čtvrtletí roku 2016.Tento zákon se dá považovat za feministickou legislativu.

Je to asi neobvyklé užít ve vztahu k legislativě, že je feministická, ale je to možné. Česká legislativa vlastně zná již řadu zákonů, které řeší otázky rovného postavení (nejen mužů a žen).

„Myslíte, že v ČR jsou třeba sociální byty?”

  • 3
  • 4

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Za takovou legislativu lez například považovat Antidiskriminační zákon, který ošetřuje diskriminaci na trhu práce, která se sice týká všech obyvatel České republiky, ale ve svém dopadu chrání především ženy, které jsou častěji diskriminaci vystaveny. Stejně tak, budoucí zákon o sociálním bydlení bude mít pravděpodobně větší pozitivní dopad na ženy.  

Podle Platformy pro sociální bydlení vydává v České republice téměř 300 tisíc lidí na bydlení více než 40 % svých čistých příjmů, většinou se jedná o osamělé rodiče a jednotlivce, polovina z nich žije v nájemních bytech.

Zároveň na ubytovnách, na kterých nejchudší lidé často končí, žije více než pět set důchodců, kteří dosáhnou na doplatek na bydlení, stovky jich ale platí ubytovny ze svého důchodu. Na ubytovnách v současné době vyrůstá také okolo pěti tisíc dětí. Celkový počet domácností, které žijí na ubytovnách a pobírají doplatek na bydlení, je osmnáct tisíc.

Podle Platformy pro sociální bydlení počet lidí, kteří žijí v nájemních bytech a vynakládají na bydlení více než polovinu svého příjmu, stoupl od roku 2009 do roku 2013 o téměř polovinu na 155 tisíc. Počet domácností v nájemních bytech vydávajících minimálně 60 % svého příjmu na bydlení pak vzrostl téměř o dvě třetiny na 101 tisíc.

Co je sociální bydlení?

Pole platformy pro sociální bydlení vykazuje následující rysy:

  • řeší selhání trhu s bydlením,
  • zaměřuje se na lidi, u kterých nelze očekávat, že naleznou přiměřené bydlení na soukromém trhu s bydlením vlastními prostředky,
  • má jasná pravidla přidělování,
  • poskytuje bydlení adekvátního a pravidelně ověřovaného standardu,
  • je zajišťováno s využitím veřejných dotací,
  • je poskytováno na bázi neziskovosti,
  • je monitorováno veřejnými orgány.

Sociální bydlení je nástrojem pro pomoc mužům, ženám  a rodinám, které se v současných podmínkách dostávají do ubytoven nebo bydlí v nevyhovujících podmínkách.

Asi nejzásadnější změnu tento zákon přinese právě matkám samoživitelkám s nízkým příjmem, které by díky existenci sociálního bydlení dosáhly na byty, které jsou levnější a vhodné pro život dětí.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...