Zpět na úvod

V České republice roste počet signatářů Charty Diverzity

diverzita charta
Autor: Petra Kubálková
Štítky:

Charta diverzity vznikla na popud Evropské komise, aby šířila myšlenku rovných příležitostí a nediskriminace. V České republice byla aktivita spuštěna v roce 2014. Do dnešního dne je jako svůj dobrovolný závazek podepsalo více než 7000 společností napříč celou EU, což reprezentuje více než 14 milionů zaměstnanců a zaměstnankyň. Podpis a naplňování charty v České republice koordinuje nezisková organizace Byznys pro společnost.

Podpisem Charty se společnost zařadí mezi zaměstnavatele, kteří deklarují, že budou budovat takovou firemní kulturu, která podporuje rozmanitost. Tedy podporuje takové prostředí, které je otevřené každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku či sexuální orientaci.

Podle průzkumů, na základě kterých vznikla i Charta diverzity, 83% evropských firem potvrzuje pozitivní dopad diverzity na rozvoj byznysu a shodují se, že cíleně budovaná rozmanitost v týmech podporuje firemní kulturu, otevřenost a vstřícnost nejen k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale také ke klientele (52%).

A k čemu Charta zavazuje?

  1. Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a ocenění talentu jednotlivce. Nositelem myšlenky podpory diverzity je vedení společnosti. Hodláme vytvářet takové podmínky, aby všichni zaměstnanci tyto hodnoty respektovali a řídili se jimi. Strategie a procesy ve firmě budeme nadále vytvářet s ohledem na principy diverzity, kterou vnímáme jako zdroj inovací a strategického rozvoje.
  2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným plně využívat talent a schopnosti, a která budou zároveň respektovat kvalitu jejich osobního života. Vnímáme rozdílnost každého jednotlivce a usilujeme o sladění jeho potenciálu a nastavených standardů výkonnosti.
  3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, přístup ke vzdělávání, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  4. Aktivně propagovat principy evropské Charty Diverzity v naší interní a externí komunikaci. Budeme pravidelně veřejnosti prezentovat naše závazky, kroky a úspěchy a informovat o nich naše zaměstnance.

A kteří zaměstnavatelé Chartu již podepsali?

Mezi signatáře patří například Accenture, Allen & Overy, Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank, IBM Česká republika, Kooperativa pojišťovna, Microsoft Czech Republic, O2 nebo Pivovary Staropramen a Plzeňský Prazdroj a řada dalších. Pokrývají tak velkou část zaměstnanců a zaměstnankyň korporátního sektoru.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...