Zpět na úvod

Týrané matky

shutterstock_524338909
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Organizace Rosa, která pomáhá obětem domácího násilí, ve svých statistikách uvádí, že ve věkové skupině 30 – 44 let, která je nejpočetnější ve vyhledávání pomoci v případě domácího násilí, je největší podíl žen s dětmi školního věku či na mateřské dovolené. Konkrétně žen na mateřské/rodičovské dovolení je kolem 27%.

Násilí na ženách se projevuje ve všech třech hlavních definovaných sférách: fyzické, psychické a ekonomické. Fyzické násilí se podle statistik nejčastěji projevuje fackami, kopáním, škrcením a bitím. U psychického násilí se pak jedno o ponižování, nadávání, omezování osobní svobody, vulgární nadávky a výhružky. Ekonomicky pak bývá zneužíváno omezeného příjmu ženy a nemožnosti jít do práce kvůli péči o potomka nebo staršího člena rodiny a o omezování přístupu k finančním prostředkům.

Pro potřeby tohoto příspěvku se zaměříme na podskupinu žen na mateřské či rodičovské dovolené. Čísla totiž naznačují, že existuje korelace mezi ztíženou ekonomickou situací žen na rodičovské dovolené a domácím násilím. Je poměrně známým faktem, že finanční situace rodiny se po nástupu jednoho z rodičů (většinou u nás stále ještě ženy) podstatně zhorší. Vzhledem k tomu, že u nás mají ženy velmi omezenou možnost si během rodičovské dovolené vydělávat a rodičovský příspěvek sám o sobě nemá šanci pokrýt ani základní potřeby ženy a dítěte, vzniká tak ekonomická závislost na partnerovi. A vzhledem k tomu, že většina žen u nás stále volí zůstat mimo pracovní proces 3 roky, jedná se o velmi dlouhou ekonomickou závislost. Už tímto faktem se ženy dostávají do velmi nevýhodné situace, která je pak násilníkem velmi jednoduše zneužitelná.

„Vnímáte spojitost mezi rodičovskou a domácím násilím?”

  • 10
  • 5

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

„Nechodíš do práce? Nedostaneš peníze.“ „Zkus něco říct nebo ode mě odejít, a umřete oba hlady na ulici.“

Podobné věty slýchají týrané ženy, a každý z nich je projevem ekonomického a psychického násilí. Není proto divu, že mnohým ženám se jejich situace v takovém případě jeví jako bezvýchodná. Co můžeme v této situaci pro ženy udělat?

Abychom předešli nedorozuměním: není to tak, že by odchod na rodičovskou dovolenou způsoboval domácí násilí. Pouze vytváří situaci, která je velmi jednoduše zneužitelná a ze které se velmi špatně odchází. Zároveň je to něco, o čem se u nás příliš nemluví. Často jsou zmiňovány problémy týkající se špatných podmínek pro ženy na rodičovské dovolené, ale málokdy se dobereme až k tomu, že tyto podmínky mohou přispívat ke vzniku domácího násilí či zhoršení stávající situace.

Plošné řešení samozřejmě neexistuje. Co ale můžeme udělat je to, že zlepšíme situace matek (a potažmo samozřejmě otců) na rodičovské dovolené, abychom eliminovali alespoň jeden z faktorů, který přispívá k rozvoji domácího násilí. Řešení rozhodně neleží v jednorázových příspěvcích typu porodné, ani v navýšení rodičovského příspěvku, i když se to na první pohled může jevit jako dobré řešení. Je ale třeba zajistit, aby ženy měly možnost zůstat ekonomicky nezávislé i během rodičovské dovolené, což vlastně znamená zajistit lepší možnosti práce z domova, zkrácené úvazky a dostupnou předškolní péči.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...