Zpět na úvod

Téměř 40 % žen se domnívá, že jejich zdraví není v pořádku. Přitom je pro sebevědomí klíčové.

shutterstock_416368363
Autor: Tereza Horňáková
Štítky:

ŽENY s.r.o., největší česká interaktivní skupina žen, zaměřená na sdílení osobních příležitostí, doporučení a recenzí, zpracovala průzkum zaměřený na zdraví a sebevědomí českých žen. Z výsledků dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 680 žen, je patrné, že ženy považují své zdraví a zdraví své rodiny za nejdůležitější na světě. Klíčová je pro ně preventivní péče. Přestože téměř 61 % žen hodnotí své zdraví spíše pozitivně, stále si příliš nevěří. Pokud jsme ale zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse a našem sebevědomí. ŽENY s.r.o. se proto v roce 2018 v rámci svého programu na podporu sebevědomí žen zaměřuje právě na podporu fyzické i psychické stránky zdraví.

Téměř 40 % žen se domnívá, že jejich zdraví není v pořádku

Téměř 61 % respondentek hodnotí své zdraví spíše pozitivně

Míru svého sebevědomí hodnotí spíše pozitivně pouze 45 % oslovených

Ženy nejčastěji považují zdraví a zdraví své rodiny za to nejdůležitější na světě

Až 73 % oslovených žen věří, že přistupuje k otázce prevence aktivně

Odborníci doporučují věnovat péči vlastnímu zdraví a psychické pohodě

Již třetí ročník akce na podporu ženského sebevědomí „Den, kdy se budu mít ráda“, který je zaměřený na zdraví a duchovno, můžete navštívit 20. ledna 2018.

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Tuto skutečnost potvrzuje i průzkum komunity ŽENY s.r.o. 22 % žen vnímá zdraví jako to nejdůležitější na světě. Dalších 19 % za klíčové považuje zdraví celé rodiny. Významná skupina žen, tzn. 16 % oslovených, vnímá zdraví jako něco, co si za peníze nekoupíme. Přestože řada žen hodnotí péci o své zdraví jako dostačující, často ji vnímá převážně jako preventivní návštěvy u lékaře.

Současná žena musí být matkou, manželkou, kamarádkou, ale také úspěšnou zaměstnankyní nebo podnikatelskou a v neposlední řadě ženou. Všechny tyto role a to, jak se s nimi potýká, ovlivňuje její sebevědomí. Kromě péče o domácnost a rodinu nebo dosažení pracovního úspěchů, jsou na ni kladeny i vysoké nároky v oblasti vzhledu nebo fyzické a psychické kondice. „Ženy jsou v tomto ohledu zodpovědnější, pravidelně navštěvují preventivní prohlídky, více dbají na zdravý životní styl. Stále to však není dostačující, ať už z důvodu nedostatku času nebo proto, že vlastně nevědí, jak o své zdraví pečovat. Často řeší i pouze fyzickou stránku a zapomínají na své psychické zdraví“, říká MUDr. Karel Bláha, praktický lékař z poradny uLékaře.cz. Z výsledků průzkumu je patrné, že pouze 12 % chodí pravidelně do přírody a 10 % oslovených žen zdravě jí. Dokonce ještě menší podíl žen uvádí, že pravidelně odpočívá, snaží se nestresovat, naslouchá svému tělu, pravidelně jí, sportuje nebo dokonce medituje. Přičemž právě stres a únava, nedostatek času na sport a relaxaci nebo zanedbaný vzhled patří mezi faktory, které sebevědomí žen značně snižují.

„Jsme-li zdravé a šťastné uvnitř, odrazí se to i na naší kráse, a tudíž na našem sebevědomí. Proto se v roce 2018 zaměříme na dva aspekty tvořící harmonii v nás, a to zdraví a duchovno. Důležité je mít se skutečně rády takové, jaké jsme… uvnitř i vně. Návštěvnice akce Den, kdy se budu mít ráda, mohou kromě konzultací s praktickými lékaři, psychology, dermatology nebo praktickými chirurgy využít i služeb nutričních poradců, masérů a terapeutů nebo poradců na zdravý životní styl,“ říká Eva Čejková Vašková, zakladatelka a jednatelka společnosti ŽENY s.r.o.

O projektu ŽENY s.r.o.:

Interaktivní platforma žen, které tvoří obsah online http://www.zenysro.cz/ a offline v devíti městech ČR ve franšízách coworkingových centrech Pracovny ŽENY s.r.o. Komunita dnes sdružuje 63 tisíc žen s detailní znalostí chování a dat o ženách, které ovlivňují 80 % nákupních rozhodnutí. Zapojené ženy pravidelně sdílí své zkušenosti, recenze, ale také příležitosti a pracovní možnosti. Součástí projektu je i podpora malých a začínajících podnikatelek na www.podnikavazena.cz

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Young,Woman,On,A,Beach,Holdind,White,Hat.,Summer,Holiday

Beach bodies

Spanělská kampaň za diverzitu těl v letním období rezonovala v létě po celém kontinentu. Jaké myšlenky za ní stojí? ...