katolická církev

2

Deník farářky

Povídání s husitskou farářkou o tom, jak ona vidí současný svět a roli žen v něm. Je jistě nesmírně těžké ...