Zpět na úvod

STUDIE: Slaďování osobního a pracovního života u žen nad 45 let

shutterstock_129607679
Autor: Mirka Dobešová
Štítky:

Ačkoliv se slaďování soukromého a pracovního života nejčastěji tematizuje v souvislosti s péčí rodičů o děti, na problematiku lze nahlížet také ze zcela opačného úhlu – z perspektivy péče o závislé členy rodiny – především potom v souvislosti s péčí o rodiče.

Výzkum zaměřující se konkrétně na pokrytí postojů k work-life-balance z perspektivy žen ve věku 45-65 let, které pečují buď o děti nebo rodiče, příp. o děti i rodiče, realizovala v roce 2013 nezisková organizace Gender Studies ve spolupráci se společností PPM Faktum. V souboru 619 respondentek převažovaly v 70 % případů vdané ženy (příp. ženy sdílející domácnost s partnerem) a mírně dominovaly ženy ve věku 45-49 let (52 %).

Jak se k problematice work-life-balance staví ženy ve věku 45+?

Realizovaný výzkum v prvé řadě poukázal na velmi významný problém týkající se nalezení zaměstnání v obecné rovině – a to aniž by do hry vstupovala péče o blízké osoby. Množství žen svou (ne)uplatnitelnost na trhu práce přičítá svému věku (a to konkrétně polovina žen, která označila nalezení práce za problematické). Právě s diskriminací kvůli věku se v předchozích pěti letech setkalo na 25 % žen.

Za nejefektivnější variantu, jak sladit soukromý a pracovní život ženy považují možnost využívat flexibilní pracovní dobu, s níž mají také (oproti ostatním alternativám) nejčastěji (ve více jak čtvrtině případů) nějakou vlastní zkušenost. Zkušenosti s jinými formami alternativních úvazků (kombinovaná práce z domova s prací z pracoviště, stlačený pracovní týden) měly dotazované ženy minimální, jejich využívání se na základě údajů ukázalo jako doména žen, které pracují jako OSVČ.

Pozitiva, sociální jistoty…

Výzkum však zároveň ukázal, že ačkoliv v uvádění sladěného osobního a pracovního života do praxe jsme v České republice na počátku, vstřícnost zaměstnavatelů k pečujícím ženám je nesporná. Tuto pozitivní zkušenost načerpaly jak ženy v době výzkumu nezaměstnané, tak i zaměstnané. Zhruba čtyřem z pěti dotazovaných žen zaměstnavatel vyhověl v případě, že akutně potřebovaly uvolnit za účelem péče o své blízké.

….a východiska

Samy ženy by ocenily především větší finanční výhody ze strany státu (25 %) a stejně tak zvyšování informovanosti ve směru legislativy aplikovatelné na jejich situaci. Nadpoloviční většina dotazovaných (56 %) se potom domnívá, že stát nevytváří dostatečné podmínky pro uplatnění na trhu práce pro osoby s pečovatelskými závazky. Ze strany zaměstnavatelů by potom ženy nejvíce uvítaly vytváření většího počtu pracovních pozic, které by umožňovaly časovou flexibilitu.

 

Studie: Slaďování práce a rodiny, rovné příležitosti u žen v předdůchodovém věku pečujících o závislého člena rodiny, Gender Studies, o.p.s., 31. 5. 2013

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...