Zpět na úvod

Strategie žen ve vztahu k práci a k rodině

Strategie žen
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Harmonizaci rodinného a pracovního života by měli řešit všechny ženy i muži, ale skutečnost je stále poněkud jiná. Péče o děti a starost o domácnost totiž většinou leží především na bedrech žen. Ty pak musejí řešit, jak práci a rodinu sladit.

Přizpůsobení zaměstnání potřebám rodiny

Mají-li se ženy rozhodnout, zda dají přednost kariéře nebo rodině, obvykle zvolí rodinu. V praxi to znamená, že zůstanou s dětmi na rodičovské dovolené a nenutí k tomu svého partnera. Nebo si po skončení rodičovské dovolené najdou práci, která je blízko jejich bydlišti.

Ženy nehledají zaměstnání podle dosažené kvalifikace, vlastních zájmů nebo možností seberealizace. V první řadě je často zajímá, jaká bude jejich pracovní doba nebo zda je nečeká velké množství služebních cest.

Poněkud problematické se jeví také to, že jakmile ženy zůstanou s dítětem nějakou dobu doma, začnou postupně vykonávat i další rodinné úkoly, kterých se v dalších fázích života nejsou schopny zbavit. Starost o domácnost je pak (výhradně) na nich.

Práce na částečný úvazek, práce z domova

Práce na částečný úvazek i z domova má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou je větší svoboda a volnost, díky kterým je i péče o děti a domácnost jednodušší. Největším problémem však je, že ačkoliv tyto druhy práce mají pomáhat, tak mnohdy vedou k dalším znevýhodněním žen.

Na ženách, které pracují na částečný úvazek, většinou zůstává veškerá péče o děti i o domácnost, neboť na tuto činnost mají přeci více času než jejich partner pracující na plný úvazek. Práce z domu se do určité míry zase stává neviditelnou a úkoly v domácnosti opět připadávají ženám. Jsou přeci celý den doma.

Řešení situace

Zdá se, že rovnost mezi muži a ženami ve veřejné sféře je podmíněna rovností ve sféře soukromé. Je tedy třeba, aby muži převzali část odpovědnosti za péči o děti a domácnost, případně aby pomohl nejrůznějšími opatřeními stát.

Usnadnit harmonizaci rodinného a pracovního života mohou rodičům pomoci i zaměstnavatelé, a to např. zavedením pružné pracovní doby apod.

Cílem snah o harmonizaci práce a rodiny nemusí nutně být posílení a zvýšení postavení žen na trhu práce.

Některé ženy péči o rodinu a domácnost vítají a rády vykonávají. Nevyhovuje jim pouze to, kolik času těmto činnostem musejí věnovat.

Jinými slovy: je třeba vybalancovat čas, který ženy budou věnovat rodině a zaměstnání.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Modern,Business,Buzzword,-,Ova.,Word,On,Wooden,Blocks,On

Bez koncovky

Možnost volby tvaru příjmení ohrožuje patriarchální hodnoty! Když jsme minule psali o nepřechylování, nejvíce ...