Zpět na úvod

Občanské sdružení Smíšek a rovné příležitosti

shutterstock_112384808
Autor: Redakce

Z názvu „rovné příležitosti“ vyplývá, že každý by měl mít stejné šance a podmínky. Bohužel, společnost stále ve většině případů lidi ze znevýhodněných skupin předem zařadí do škatulky „problémoví, nespolehliví, neflexibilní, děti nevzdělatelné, nezvládnutelné, …“. A to jen na základě domněnek a předsudků.

A právě Občanské sdružení Smíšek již od svého vzniku dává šanci právě dětem a rodinám, které jsou díky takovýmto nálepkám diskriminováni a odstrčeni do pozadí. Jedná se o děti z azylových domů, ubytoven, chráněného bydlení (domácí násilí) a rodin, co nezvládají své rodičovské kompetence. Je pravda, že mnoho dětí z tohoto prostředí si s sebou nese mnoho nehezkých zážitků ze situací, které rodič nezvládl, ale mnohdy jen proto, že sami rodiče převzali vzory starších generací a jiné nepoznali.

Smíšek dává dětem prostřednictvím Integračních školiček Smíšek možnost dohnat vědomostní a jiné hendikepy, mít rovnocenné podmínky při vstupu do ZŠ. Smíšek ukazuje dětem, že svět může být také hezký, dává dětem možnost, aby byly ve svém věku dětmi.

Rodičům pak díky dalším aktivitám (Klub rodičů, Smíškoviny) dává Smíšek šanci změnit svůj postoj k životu a řešit existenční problémy rodiny (dluhy, bydlení, nezaměstnanost…).

Občanské sdružení Smíšek je nezisková organizace, která pomáhá dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Občanské sdružení Smíšek získalo ucelený program, který je díky propojením několika aktivit (vzdělávání dětí i rodičů, podpora rodin při řešení existenčních problémů a volnočasové aktivity pro děti a rodiče) efektivní a posouvá děti i rodiny kupředu. Bohužel díky financování nás stát stále více nutí tento projekt členit na jednotlivé sekce a tím se odchýlit od původní myšlenky.

Z těchto důvodů je pro nás stále složitější zajistit dostatek finančních prostředků na chod všech aktivit. Více se o nás dovíte zde.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

shutterstock_747301111

Smíšek a rovné příležitosti

Rovné příležitosti? To je Občanské sdružení Smíšek a jeho Integrační školičky Smíšek. Z názvu „rovné příležitosti“ ...