Zpět na úvod

Smíšek a rovné příležitosti

shutterstock_747301111
Autor: Tereza Horňáková
Štítky:

Rovné příležitosti? To je Občanské sdružení Smíšek a jeho Integrační školičky Smíšek.

Z názvu „rovné příležitosti“ vyplývá, že každý by měl mít stejné šance a podmínky. Bohužel, společnost stále ve většině případů lidi ze znevýhodněných skupin předem zařadí do škatulky „problémoví, nespolehliví, neflexibilní, děti nevzdělatelné, nezvládnutelné, …“. A to jen na základě domněnek a předsudků.

A právě Občanské sdružení Smíšek již od svého vzniku dává šanci právě dětem a rodinám, které jsou díky takovýmto nálepkám diskriminováni a odstrčeni do pozadí. Jedná se o děti z azylových domů, ubytoven, chráněného bydlení (domácí násilí) a rodin co nezvládají své rodičovské kompetence. Je pravda, že mnoho dětí z tohoto prostředí si s sebou nese mnoho nehezkých zážitků ze situací, které rodič nezvládl, ale mnohdy jen proto, že sami rodiče převzali vzory starších generací a jiné nepoznali.

Smíšek dává dětem prostřednictvím Integračních školiček Smíšek možnost dohnat vědomostní a jiné hendikepy, mít rovnocenné podmínky při vstupu do ZŠ. Smíšek ukazuje dětem, že svět může být také hezký, dává dětem možnost, aby byly ve svém věku dětmi.

Rodičům pak díky dalším aktivitám (Klub rodičů, Smíškoviny) dává Smíšek šanci změnit svůj postoj k životu a řešit existenční problémy rodiny (dluhy, bydlení, nezaměstnanost…).

I vy můžete Smíšky podpořit. Přijďte vestředu 3. října 2018 od 14 hodin na 6. ročník benefiční módní přehlídky, tentokrát pod názvem „Kapela snů“. Akci pořádá Občanské sdružení Smíšek za podpory městské části Prahy 2 a proběhne na náměstí Míru.

Smyslem akce, která se bude konat u kostela sv. Ludmily, je podpořit děti předškolního věku ze znevýhodněného prostředí (děti, které neměly příliš šťastný start do života) a zajistit jim včasnou integrací do společnosti vrstevníků a rovnocenné podmínky při vstupu do ZŠ.

Občanské sdružení Smíšek, spolek je nezisková organizace, která pomáhá dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Občanské sdružení Smíšek získalo ucelený program, který je díky propojením několika aktivit (vzdělávání dětí i rodičů, podpora rodin při řešení existenčních problémů a volnočasové aktivity pro děti a rodiče) efektivní a posouvá děti i rodiny kupředu.

Více se dovíte na www.os-smisek.cz

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...