Zpět na úvod

Rozhovor: Osoby se zdravotním postižením jako strašák pracovního trhu (a naopak)

MDRovnosti
Autor: Mirka Dobešová
Štítky:

„Trh práce není hendikepovaným vstřícně nakloněn a lidé se zdravotním postižením musejí často svému okolí dokazovat, že jsou za vstřícných podmínek schopni odvádět stejně kvalitní práci jako jejich zdraví kolegové,“ tvrdí Mgr. et Mgr. Petra Helebrantová, ředitelka OZP akademie, která sama trpí vážným poškozením zraku.

Petro, jaké jsou podle vás největší problémy, se kterými se OZP musejí potýkat na trhu práce?

Do hry často vstupují předsudky, které je nutné neustále vyvracet. Setkala jsem se s tím, že si např. zaměstnavatel myslel, že nevidomý nemůže pracovat s počítačem a nebude se umět sám pohybovat na pracovišti apod.

Hendikepovaní musejí většinou vyvinout mnohem větší úsilí při hledání zaměstnání a také musejí často svému okolí dokazovat, že jsou schopni odvádět stejně kvalitní práci jako jejich zdraví kolegové, pokud je jim poskytnuta patřičná podpora, úprava prostředí, pracovní doby apod.

Každý OZP potřebuje něco jiného – možnost pracovat s kompenzačními pomůckami, úpravu pracovního prostředí, někdo jiný zase uvítá možnost flexibilních úvazků, mikroúvazků či alespoň částečnou práci z domova apod.

Jste ředitelkou OZP Akademie, jejímž primárním cílem je školení osob se zdravotním postižením tak, aby měly vyšší šance na tru práce uspět. Probíhá i v rámci OZP akademie nějaká integrace hendikepovaných?

V tom jsme hodně otevření, jak OZP Akademie, tak Tamtamy (sociální firma, letos vítěz ankety Neziskovka roku v kategorii Malé neziskovky, která nabízí úklidové služby prováděné lidmi s různými formami postižení a která je s OZP Akademií úzce provázána, pozn. red.) poskytují mikroúvazky a flexibilní úvazky – mohou u nás pracovat OZP, kteří jsou schopni pracovat minimálně 2 hodiny týdně.

Jsme nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním a fungujeme jako sociální podnik – ze školného studentů bez hendikepu financujeme studium studentů s hendikepem.

Také vnímám, že je problematické, aby hendikepovaní našli kvalifikovanou práci odpovídající jejich vzdělání a praxi. Sama mám vystudované dvě vysoké školy, avšak s „nálepkou“ těžkého zrakového postižení jsem ani po usilovném hledání nenašla práci jinde než na chráněném trhu práce.

A proto je tu OZP Akademie – nabízíme OZP kvalifikovanou práci v jejich oboru, vzdělání a praxi – maximálně podporujeme potenciál a rozvoj každého našeho zaměstnance.

Jsou současné nástroje na podporu zaměstnanosti OZP efektivní? Je třeba něco změnit/zlepšit?

Vždy je na čem pracovat a co zlepšovat. Mohli bychom se inspirovat zahraničím, jejich modely zaměstnávání OZP – můžeme si říkat, to je skvělý model, kéž by to u nás takto také fungovalo. Ale musíme mít na paměti, že implementace postupů ze zahraničí k nám by nemusela být vždy efektivní.

Současná zdejší politika zaměstnanosti obsahuje různé nástroje, které mají za cíl zvýšit počet OZP na trhu práce. Jen jejich výčet by vydal na samostatný dlouhý text, ale třeba konkrétně OZP Akademie jako organizace, která zaměstnává 100% OZP, by bez těchto nástrojů nemohla fungovat – je pro nás klíčový příspěvek na provoz chráněných pracovních míst a mzdy našich OZP zaměstnanců.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...