Zpět na úvod

Řekněte NE kancelářským „domácím“ pracem

Exhausted,Woman,Sitting,At,Desk,And,Working,,She,Is,Tired
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Kopíruje firemní hierarchie tu společenskou, nebo je to naopak? A kdo má z takového nastavení prospěch? 

Neviditelná práce v domácnosti je neoceněná a neoceněná, to není žádná novinka. O čem se snad mluví ale ještě méně, je stejný typ práce v kanceláři.

Výběr internistů, organizace pracovních večírku a nákupy na ně, obstarávání zápisků z porad.  Tyto a podobné pracovní úkony jsou důležité pro správnou organizaci práce a každodenní běh věcí, ale jsou také z řad těch, které nejsou vidět, a to i přesto, že zabírají čas, energii a mentální prostor – a to především ženám. A ženy tuto práci nedělají z dobroty svého srdce, ale protože je to od nich očekáváno. Autoři knihy The No Club: Putting a Stop to Women’s Dead-End Work zjistili po letech výzkumu, že to jsou právě ženy, které nesou na bedrech zodpovědnost „domácích kancelářských prací“, v důsledku čehož jsou jim pak přidělovány další úkoly, které mají v očích zaměstnavatelů nižší hodnotu a ženy tak přicházejí o možnosti povýšení a zvýšení platu.

Jak už to tak bývá, lidé v čele společností byli, dle svých vlastních slov „šokováni“ tím, jak moc je tento problém rozšířený. Podle autorů výše zmíněné knihy je právě rozšířenost tohoto problému důvodem, proč ženy v tak velkém množství případů na tento druh práce kývnou. Tlak očekávání ze strany společnosti a společenské kultury je tak velký, že odmítnutí v nich probouzí pocity viny. Z jednoho jejich experimentu vyplynulo, že ve smíšené skupině byla až o 48% větší pravděpodobnost, že se ženy těchto úkolů ujmou. Internalizace takovýchto očekávání vede pak přímo k podpoře nerovnosti v kariérním prostředí: zaměstnanci, kteří dostávali méně produktivní úkoly jsou samozřejmě hůře placeni a jejich pozice je ztížená i během vyjednávání o zvýšení platových podmínek. Muži se pak častěji ocitají v pozicích, kdy nemusí zastávat tyto méně produktivní úkoly a mohou si tudíž vybírat takovou práci, která jim umožní lepší přístup ke konexím a lépe placeným pracovním povinnostem.

Dalším zajímavým výstupem, který nám poskytla McKinsey report z roku 2021 je, že ženy se často staví do vedoucích pozic v sekcích, které se zabývají duševní pohodou a zdravím zaměstnanců, rovnoprávností a inkluzí – snaží se tedy zasazovat o celkové zlepšení pracovních podmínek a firemní kultury na více úrovních. I toto (nebo především toto) je však ve stávajících podmínkách nevděčná práce, za kterou jsou v důsledku spíše potrestány (například zvyšující se platovou nerovností), než aby jim otevřela dveře k lepšímu odměňování nebo uznání. A to i přesto, že je tato práce vnímána jako nutná a důležitá. Z McKinsey report pak vyplývá další znepokojivá skutečnost: vezmeme-li v potaz tento typ úkolů v práci v kombinaci s povinnostmi doma (včetně nejen péče o děti, ale i o starší nebo nemocné příbuzné, což je opět zátěž, která disproporčně padá na ženy), má to kromě výše zmíněných problémů obrovský i velký a negativní dopad na psychické zdraví žen.

Autoři knihy nabízí i řešení: jednak reflektování situace ze strany zaměstnanců i zaměstnavatelů, a jednak vytváření například přehledu úkolů, které jsou třeba pravidelně v rámci pracovní doby dělat, a buďto je rozdělit nahodile mezi všechny zaměstnance, nebo je v pravidelných intervalech přidělovat jiným zaměstnancům tak, aby se všichni prostřídali. Jako vždycky je zatím největším problémem postavit se stávající situaci, protože jak podotýkají autoři knihy, ženino „ne“ v situaci, kdy se od ní očekává „ano“ vzbuzuje hodně prudké reakce. A zatímco i ženy se mohou mezi sebou podporovat, podpora by měla přijít i ze strany mužů, kteří by se měli naučit si takovýchto situací všímat, sami se nabídnout a tak se i o část práce, která teď padá na ženy, rozdělit.

„Vnímáte současnou firemní kulturu jako diskriminační vůči ženám?”

  • 1
  • 0
  • 0

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Students,In,Class

Moje tělo je moje

Od podcastu k výstavě a workshopům. O čem je projekt Ridiny Ahmedové? V roce 2021 spustila zpěvačka Ridina Ahmedová ...

Stop,Violence,Against,Women,sexual,Abuse,,Human,Trafficking,domestic,Violence,Rape,International

Pět let

Podařilo se konečně českému seriálu zobrazit znásilnění bez stereotypů a misogynie? Seriál o skutečném významu ...