Zpět na úvod

Psycholog Josef Smrž: Dejte psychologa do každého dětského domova!

Dospelym_ze_dne_na_den_obr2
Autor: Tereza Horňáková
Štítky:

Psychoterapeut Mgr. Josef Smrž se ve své praxi zaměřuje právě na terapeutickou péči o mladé lidi, kteří vyrostli v dětských domovech. Společně s organizací Mimo domov se v projektu Dospělým ze dne na den tímto tématem zabývá a my jsme ho požádali o krátký rozhovor:

1/ Čím je specifická terapie pro děti z dětských domovů?

Práce s takovými dětmi je terapeuticky velice náročná, jelikož musí probíhat pomalu a pozvolna s důrazem na postupné vytváření pocitu bezpečí a jistoty. Spoustu z nich od narození nezažilo pocit bezpečí a respektování vlastních potřeb. Psychologové tuto důležitost citového napoutání rodičů vůči dítěti popisují jako attachment (citová vazba).

Právě děti v dětských domovech mají zkušenost této tzv. nejisté vazby. Terapeutická práce v dětských domovech je pak specifická zejména tím, že je třeba postupně a opatrně dítěti ukazovat, že svět může být i bezpečným místem, kde lze některým lidem důvěřovat.

2/ Nabízí současný systém dostatečnou psychologickou péči?

V současné době je bohužel systém ústavní výchovy z tohoto pohledu neefektivní. Dětem, které si prošly nějakým traumatem, adekvátní péči nenabízí. I když se vychovatelé v dětských domovech snaží pro dítě udělat maximum, nemohou nahradit terapeutickou péči. Ta musí být u mnoha dětí velice specifická a zaměřovat se na postupné odkrývání těchto negativních až traumatizujících zážitků z domova. Jelikož v současném systému není psycholog samozřejmou součástí personálu dětského domova, zůstává mnoho dětí bez dostatečné podpory a pomoci.

3/ Jaké legislativní změny by v tomto ohledu měli zákonodárci přijmout?

Opatření, která by pomohla, jsou jednoznačná – zakotvit psychologa v zákoně jako povinnou součást odborného týmu v každém dětském domově. Díky tomu by pak základní psychologická pomoc mohla přijít každému dítěti rychle a zdarma. Psycholog by mohl průběžně pozorovat, jak se dítě projevuje v kolektivu a celém prostředí, získávat další informace a s těmi pracovat.  

Na nefunkčnost systému, tedy témata chybějící psychoterapeutické péče, nedostatečné přípravy na odchod z dětského domova, chybějící kapacity doprovázejících organizací či chybějící podpory v bydlení a na trhu práce upozorňuje spolek Mimo domov prostřednictvím dokumentárního filmu Dospělým ze dne na den. Snímek režiséra Igora Chauna zachycuje deset medailonků mladých dospívajících lidí, kteří v minulosti opustili brány dětských domovů a hledali vlastní novou identitu. Podrobnosti naleznete na www.dospelymzednenaden.cz nebo na http://2018.mimodomov.cz/.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články