Zpět na úvod

Proměny partnerských vztahů

singles
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Svatba a založení rodiny už pro ženy dávno není jedinou možností, být svobodnou matkou není hřích. Nejen muži, ale i ženy dnes mohou budovat kariéru, realizovat se v čemkoliv, co je zajímá a naplno se věnovat všem svým koníčkům.

Změny po roce 1989

V oblasti intimních vztahů došlo ke změnám především v  posledních zhruba dvaceti letech. Nebýt událostí v roce 1989, partnerské vztahy by se pravděpodobně příliš neproměnily. Stále by zde možná existoval tlak uzavřít manželství mnohem dříve, než se tomu většinou děje dnes, nebo ho prostě jen uzavřít.

Můžeme tedy říci, že širší změny v české společnosti po roce 1989 proměnily i osobní vztahy. Najednou se objevila možnost cestovat, nerušeně budovat kariéru…

Budování kariéry však nezřídka vyžaduje geografickou mobilitu nebo je třeba, aby člověk v práci trávil hodně času. To vše má nepochybně vliv na partnerské vztahy. Najít vhodného partnera či zajistit bezproblémové fungování vztahu je stále obtížnější. Není proto divu, že počet uzavřených manželství klesá a počet rozvodů či množství nejrůznějších alternativních forem vztahů stoupá.

Alternativy v partnerských vztazích

Překážky v utváření dlouhodobých (na reprodukci orientovaných) vztahů nutně vedou k prosazování alternativních vztahových strategií.

Tyto vztahy pak mohou být realizovány čistě na sexuální nebo přátelské bázi, může se jednat o vztahy na dálku, otevřené vztahy…

Partneři spolu mohou žít v jedné domácnosti, aniž by uzavřeli sňatek, nebo mohou být partnery, aniž by společnou domácnost sdíleli.

Mnoho alternativních partnerských vztahů má společné především to, že se nejedná o partnerské vztahy chápané do budoucna jako základ pro případné založení rodiny. Jedná se spíše o vztahy, které existují tady a teď, partnerům přinášejí potěšení, ale jsou prosty závazků.

„Líbí se vám život singles?”

  • 174
  • 62
  • 94

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Singles

Jedním z fenoménů dnešní doby se stávají singles. Tedy muži a ženy, kteří žijí sami, věnují se práci a život ve vztahu je (prozatím) neláká. Práce a kariéra však není to jediné, v čem tito lidé nacházejí uplatnění. Často se také věnují svým koníčkům, chodí se bavit, cestují…

Tento způsob života, kdy člověk není závislý na druhém, má jistě své výhody, ale i nevýhody. Především ženy, které se věnují kariéře a až po nějaké době zatouží po partnerovi a vlastní rodině, mohou mít problém.

S přibývajícím věkem není pro nezávislé (a často i náročné) ženy už tak snadné najít vhodného partnera a čas na založení rodiny se jim krátí. Oproti tomu muži s nalezením partnerky problémy nemívají ani v pozdějším věku a taktéž založení rodiny pro ně obvykle ani později není problém.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...