Zpět na úvod

Proč se slaďování vyplatí

Slaďování vyplatí
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Myslíte si, že rodina a práce spolu nemají nic společného? Opak je pravdou. Na výkonnost zaměstnanců a zaměstnankyň má velký vliv i jejich celková životní pohoda. A právě životní pohoda je mimo jiné ovlivněna možnostmi skloubit práci a rodinný (soukromý) život.

Ztráta kvalitních zaměstnanců

Pokud firma svým zaměstnancům neumožní slaďovat soukromý a pracovní život, je možné, že o své zaměstnance nakonec přijde. Ve chvíli, kdy si budou lidé muset vybrat mezi prací a rodinou, zvolí rodinu. Tím se zvýší fluktuace ve firmě, zaměstnavatel utratí zbytečné peníze za zaškolování nových zaměstnanců, noví zaměstnanci si budou muset vybudovat nové osobní kontakty, což jim potrvá i mnoho let atd.

„Umožňuje vám zaměstnavatel flexibilní pracovní dobu?”

  • 59
  • 151

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Ztráta pestrosti a různorodosti kolektivu

Neumožní-li zaměstnavatel svým zaměstnancům skloubit práci a rodinu, riskuje, že se v jeho týmu ocitne pouze určitý typ lidí (např. mladí bezdětní muži). Rázem se vytratí určité úhly pohledu na věc, budou chybět lidé, kteří by k řešení problému mohli přispět svými zkušenostmi.

Navíc ani fakt, že se v týmu budou vyskytovat pouze mladí lidé bez závazků, není žádnou zárukou toho, že bude odvedena kvalitní práce a že bude odvedena rychle. Je například dokázáno, že smíšené týmy složené z mužů a žen jsou výkonnější (snáze dochází ke konsensu, snáze přistupují na kompromis…).

Taktéž se zdá, že rodiče, kteří mají malé děti, pracují výborně. Problémy řeší rychle, zbytečně neztrácí čas, jsou flexibilní.

Různorodější složení zaměstnanců a zaměstnankyň zkrátka reprezentuje větší škálu pohledů, což přináší více inovací a více nápadů, jak řešit konkrétní problémy.

Větší výkonnost zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci jsou zároveň i zaměstnanci výkonnější. Místo práce si totiž nemusí neustále lámat hlavu nad svými problémy. Muži a ženy, kteří vědí, že jim zaměstnavatel vyjde vstříc a oni se o svou rodinu budou moci postarat po práci, se nemusí v pracovním čase zabývat soukromými záležitostmi.

Pozitivní vnímání firmy

Zabývat se tím, jak zaměstnanci mohou skloubit rodinný a pracovní život, by nemělo být vnímáno jako nadstandard, ale jako přirozená součást řízení firmy. Bohužel tak tomu stále není.

Proto firmu, která bude ctít politiku rovných příležitostí, budou její klienti i partneři vnímat pozitivně, což se může odrazit na jejich ziscích i na jejím celkovém image.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...