Zpět na úvod

Přeplněné mateřské školky!

shutterstock_150653504
Autor: Vanda Černohorská
Štítky:

Přeplněné mateřské školky představují v poslední době zásadní překážku, která komplikuje velkému množství českých rodičů slaďování soukromého a pracovního života. Stávající neutěšenou situací trpí zejména ženy, kterým nedostatek míst ve školkách ztěžuje návrat z rodičovské dovolené. Jak zvýšit šanci na přijetí vašeho dítěte do školky a jaké jsou v současnosti možné alternativy?

Základním pravidlem je začít hledat místo ve školce s dostatečnou časovou rezervou. Situace je v současné chvíli natolik zoufalá, že se vyplatí již s ročním dítětem navštívit vámi vytipovanou školku během dne otevřených dveří (zpravidla dvakrát do roka před začátkem zápisů) a přeptat se na aktuální situaci a vaše budoucí vyhlídky. Na přijetí do obecní mateřské školky mají právní nárok pouze ty děti, které se nacházejí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud chcete do školky umístit mladší dítě (obvyklá hranice pro přijetí jsou tři roky), vyplatí se ho přihlásit do více mateřských školek. A to nejenom v bezprostřední blízkosti bydliště, ale i po cestě do práce obou rodičů, na zvážení je i alternativa delšího dojíždění. V případě, že je vaše dítě z kapacitních důvodů odmítnuto, podejte odvolání přímo na příslušné zařízení, do kterého jste dítě hlásili. Za účelem větší informovanosti úřadů o současné situaci, které musí čelit řada rodičů, se doporučuje napsat stěžující dopis na váš městský úřad, potažmo přímo na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vašemu potomkovi to sice místo ve školce s největší pravděpodobností nezařídí, ale přispějete ke zvýšení tlaku na státní správu a politické představitele a tím i k jisté medializaci této problematiky.

Jaké alternativy mají rodiče, jejichž dítě bylo definitivně odmítnuto státní školkou?

V současné době (leden 2015) probíhá rozsáhlá celospolečenská diskuze, která navazuje na probíhající legislativní změny ovlivňující tzv. „poskytovatele pravidelné kolektivní péče o děti předškolního věku“. Mezi tyto poskytovatele patří lesní školky, rodinná a mateřská centra, předškolní kluby, zájmové spolky aj. V listopadu 2014 schválil Parlament České republiky zákon, který umožňuje vznik dětských skupin s možnými daňovými úlevami. Dětské skupiny může zřídit zaměstnavatel a výdaje za placenou službu péče o děti si rodiče budou moci odečíst slevou na dani. Tento zákon ale zároveň ohrožuje již existující organizace, a to z toho důvodu, že jim ukládá ve lhůtě jednoho roku povinnost registrovat se a zároveň plnit přísné hygienické normy, což je pro řadu z nich likvidační. Proto začali poslanci a poslankyně schvalovat novelu daného zákona, která by pro organizace zavedla registraci dobrovolnou. Lesní školky a další spolky by se tak nemusely registrovat a tím pádem ani plnit přísné hygienické normy, zároveň ale nebudou mít nárok na daňovou úlevu. Rodičům se tedy vyplatí bedlivě sledovat aktuální legislativní vývoj ohledně dětských skupin a souvisejících organizací, které představují alternativu přeplněným státním školkám. Pro mnoho z nich totiž představují jedinou možnost, jak zajistit umístění svého dítěte do pečovatelského zařízení a tím pádem být o krok blíže efektivnímu slaďování rodinného a pracovního života.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...