Zpět na úvod

Práce žen z domova – příležitost nebo nutnost?

homeoffice
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Práce z domova se zdá být přímo ideálním řešením především pro ženy, které touží skloubit pracovní a rodinný život. Bohužel však s sebou přináší i mnohá úskalí.

Ženy a práce z domova

Ženy pracující z domova mohou pracovat manuálně nebo duševně. Většinou práci vykonávají kvůli finanční odměně nebo kvůli tomu, aby byly finančně nezávislé na partnerovi. Ženy, které pracují duševně, navíc práci vykonávají i kvůli potřebě seberealizace.

Někdy může být práce z domova volbou, jindy je spíše nutností. V životě mnohých žen se totiž vyskytují překážky, které jim snižují šance na uplatnění na pracovním trhu.

Problémem může být nízké vzdělání, nedostatek pracovních příležitostí v regionu, invalidita nebo nutnost starat se o člena rodiny. Cizinky jsou navíc často limitovány pracovním povolením nebo mohou mít problémy se zvládnutím češtiny.

Nevýhody práce z domova

Práce z domova bohužel přináší nejen řadu výhod, ale i nevýhod.

Na ženě, která jej celý den doma (ačkoliv pracuje), stále leží zodpovědnost za chod domácnosti a péči o děti.

Fungují zde tedy tradiční genderové stereotypy a tradiční rozdělení ženské a mužské role. Fyzická přítomnost ženy doma navíc tuto ženskou roli ještě umocňuje.

Práce, kterou ženy doma vykonávají, tak většinou není jejich partnerem příliš zohledněna a nepromítá se do podílu manžela na péči o děti a domácnost.

Obecně lze říci, že kdyby žena do práce odcházela, partner by jí pravděpodobně s péčí o děti a domácnost pomáhal více.

Velkým problém práce z domova se tedy nakonec trochu paradoxně stává i skloubení rodinných povinností a práce a nalezení rovnováhy mezi prací a péčí o rodinu.

Ženy doma často nemají samostatnou dílnu nebo pracovnu, kde by na práci měly klid. Neustále jsou tedy nuceny svou práci přerušovat a věnovat se i rodině a domácím povinnostem.

Ženy pracující z domova tak mnohdy ztrácejí přehled o tom, jako moc ve skutečnosti pracují a kolik hodin denně práci věnují. Nemusejí si tak např. vůbec uvědomit, že jejich výdělek neodpovídá jejich pracovnímu nasazení.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...