Zpět na úvod

Práce z domova – v České republice opomíjený světový trend

shutterstock_58262164
Autor: Mirka Dobešová
Štítky:

Práce z domova (home office) se stává stále vyhledávanějším typem spolupráce. Poptávka po zaměstnáních, která je možné vykonávat z pohodlí vlastního domova, stále roste, nabídka ji však z mnoha důvodů ani v nejmenším neuspokojuje. Je možné vyvážit oboustranné obavy z práce v režimu home office jejími přínosy?

Nástrojů pro slaďování osobního a profesního života je nespočet – od podpory zaměstnanců/kyň pečujících o děti (či starší příbuzné), přes různé formy zajištění péče o děti, až po zavedení možnosti využití flexibilních forem pracovního úvazku. Nejčastěji potom v podobě flexibilní pracovní doby, tzv. stlačeného týdne, zkrácených nebo sdílených úvazků, termínované práce. Určitou alternativou je však i práce na dálku a práce z domova, která je bezpochyby velmi atraktivní možností především (ale nejen) pro matky pečující o dítě do tří let věku. Podle statistik pracovního portálu jobs.cz na nabídku na částečný úvazek obdrží potenciální zaměstnavatel až trojnásobek odpovědí než na nabídku s úvazkem plným. Ovšem poptávka po těchto pozicích stále významně převyšuje nabídku.

Teorie vs. praxe

Práce z domova je ve světě rozšířeným typem spolupráce. Podle dat Českého statistického úřadu z roku 2013 se od roku 2008 počet zaměstnavatelů, kteří umožňují pracovat z domova přes internet, téměř zdvojnásobil. Spolupráci z domova tak umožňuje 30 % českých firem s deseti a více zaměstnanci. V praxi je však zaměstnanců, kteří tuto možnost využívají, minimum – ani ne čtyři ze sta…

Pracuji z domova, pracuji dost?

Práci z domova je samozřejmě možné různě modifikovat – zaměstnanec tak může z domova pracovat příležitostně, pravidelně několik dní v měsíci, ale i dlouhodobě a plně. V základu je však práce z domova opředena množstvím obav. Na jedné straně zaměstnavatelů, kteří se obávají, že nebudou mít dohled nad dodržováním pracovní doby, že zaměstnanci nebudou k dispozici v rámci pracovní doby, že se sníží jejich výkonnost….Na straně druhé jsou zde obavy zaměstnanců, pro změnu z toho, že jejich práce se stane neviditelnou, že při propouštění budou jako první „na ráně“, ale také že ztratí kontakt s pracovním kolektivem.

Jak vyvrátit obavy?

Z provedených výzkumů (např. IBM, 2010, Citrix, 2008) plyne, že možnost pracovat z domova významně přispívá ke snižování konfliktu mezi pracovním a rodinným životem. Vedle toho dochází k nepopiratelné úspoře zaměstnavatelů (např. snížení nákladů na pracovní prostory, snížení financí na nábor – neboť zaměstnanci jsou spokojeni a nemají potřebu zaměstnání změnit apod.). Zároveň je tu vyšší motivace zaměstnanců, možnosti spolupracovat s odborníky ze vzdálených lokalit či k maximalizaci pracovního výkonu.

Zahraniční společnosti v souvislosti s globalizací pochopily, že umožnění práce z domova je efektivní formou spolupráce, která je přínosná pro obě strany. Nastavení takových podmínek, aby se i v tuzemské praxi stala práce z domova standardem, je tak v zájmu každé české společnosti, která chce zvýšit svou konkurenceschopnost, ale zároveň využít světový trend ku vlastnímu prospěchu.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...