Zpět na úvod

Podpora profesního uplatnění žen – nevyhnutelná nutnost

networking

Ženy i navzdory snahám o prosazování rovných příležitostí stále platí za znevýhodňované, a to především na trhu práce. Početní nepoměr mezi muži a ženami je zcela evidentní především na vysokých a manažerských pozicích. Tato disproporce však – i kvůli demografickým trendům – v budoucnu může způsobit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Pomohou supervize, mentoring a další podpůrné nástroje?

S ohledem na to, že mnoho žen může během své kariéry narazit na překážky, které lze odstranit, avšak zároveň mohou být „brzdou“ v profesním růstu, byly pro tyto případy modifikovány různé podpůrné techniky vedoucí k uplatnění veškerého pracovního potenciálu. Patří mezi ně supervize, mentoring, networking či specificky zaměřené vzdělávání. Jejich využití potom může přispět právě i ke zvyšování zastoupení žen na víceméně „mužských“ (manažerských) místech.

Supervizi, tedy techniku, jejíž uplatnění nutně není třeba spojovat pouze s prosazováním rovnosti, je možné užívat především v kontextu návratu zaměstnankyně do práce po delší absenci (standardně po mateřské dovolené) anebo v situaci, kdy do společnosti nastupuje nová pracovnice. Jedná se o spolupráci za podpory (či vedení) zkušenější/ho kolegy/ně, což pozitivně ovlivní míru a kvalitu vlastního zapojení do pracovního procesu.

Podobně funguje také tzv. mentoring, který je stejně jako supervize efektivním způsobem, jak distribuovat (nejen) pracovní zkušenosti mezi zaměstnanci. Konkrétně v souvislosti s prosazováním rovných příležitostí a podporou profesního uplatňování žen se lze setkat také s termínem „gender mentoring“, který přispívá k odstraňování stereotypů, slaďování osobního a profesního života, ale také k podpoře sebevědomí žen v dosahování jejich profesních cílů.

Dalším možnou technikou pro podporu profesního zapojování žen je networking, který odkazuje k vytvoření určité sítě („net“) spolupracujících – v tomto případě žen – nebo také organizací, které mají vytyčené podobné cíle. V rámci „sítě“ pak ženy mohou nejen sdílet své zkušenosti a vzájemně se podporovat, ale mohou např. realizovat různá školení, diskuse apod. Konkrétně vzdělávání – ať už jako jedna ze součástí networkingu, ale také jako zcela samostatný nástroj, tzv. „specificky zaměřené vzdělávání“ – potom také může přispět k navýšení žen v různých pracovních odvětvích, a to např. budou-li společnosti systematicky podporovat kurzy školící ženy v manažerských dovednostech.

Ať už supervize, mentoring, networking či různé formy vzdělávání realizované za účelem podpory profesního uplatnění žen, všechny tyto techniky vedou ve firmách k mnoha pozitivním změnám. Ženy totiž nejenže uplatňují odlišnou perspektivu při řešení různých situací, ale také mohou ovlivnit vývoj vztahů na pracovišti a jejich vnímání.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...