Zpět na úvod

Otcovská dovolená – chytrý nástroj pro podporu zdravého rodičovství

otcovská dovolená
Autor: Petra Kubálková
Štítky:

V České republice se rodí nový nástroj pro rodiče. Ministerstvo práce předložilo návrh zákona, který by přiznával otcům týdenní dovolenou po narození dítěte. Smutnou zprávou je, že koncem července Vláda tento návrh zákona nepodpořila.

Řada otců si dnes po porodu partnerky bere dovolenou a řada zaměstnavatelů nabízí benefit pro nastávající otce v podobě dvou až tří dní placeného volna. Návrh, který nyní projednávala Vláda, počítá s tím, že otcovská dovolená by byla hrazena z nemocenského pojištění, tedy stejně, jako mateřská dovolená.

Příjem by byl tedy nižší než plat. V současné době mají otcové po narození potomka nárok na placené volno jen na nezbytně nutnou dobu, když odvážejí ženu do porodnice nebo zpátky domů. Pokud chtějí být u porodu, mají nárok na volno také, ale jen neplacené.

Podle ministryně Marksové Tominové je v úvahách i nápad, že by se rodiče střídali během rodičovské dovolené.

Tento způsob střídání je zcela běžný v severských státech. Matka má nárok na rodičovskou dovolenou jeden rok, otec pak šest měsíců. Pokud se otec z jakéhokoliv důvodu rozhodne na rodičovskou nenastoupit, těchto šest měsíců propadne, není možné je převést na matku.

Tento systém má motivovat otce, aby se více zapojili do péče o rodinu a aby měli možnost podílet se intenzivněji na výchově dětí. V těchto zemích je také běžné, že zaměstnavatelé umí pružně reagovat na požadavky rodičů.

Je proto možné střídat se po dnech, týdnech, měsících, nebo období. Mechanismus může tak například fungovat tak, že prvních šest měsíců je doma matka, další rok se oba rodiče střídají po týdnu.

Nastavení podobné flexibility není těžké, ale rozhodně jde o rozhodnutí zaměstnavatele, který je ochoten zkoušet nové postupy a přístupy k řízení práce i lidí a uvědomuje si, že péče o zaměstnance a zaměstnankyně je jedním z nejdůležitějších nástrojů úspěchu.

Cesta otcovské dovolené je dobrou cestou nejen pro ženy, které mohou získat větší podporu během prvních dní po porodu, ale její delší varianta je dobrý nástrojem pro podporu zdravého rodičovství.

Oba rodiče by tak dostali možnost pečovat o své děti, podílet se na jejich výchově a udržet si kariéru. Sdílená péče také vede k tomu, že muži a ženy, kteří znají roli pečujícího rodiče, si mohou vzájemně více porozumět a pochopit potřeby toho druhého.

Nejde tak pouze o zdravé rodičovství, ale o budování zdravých partnerství.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...