Zpět na úvod

O čem se bavíme, když se bavíme o sexismu

claudio-schwarz-0S4YWDymjkg-unsplash
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Poznáte, co všechno je sexismus – a jaké jsou jeho konkrétní dopady na každodenní život?

Je to tak známý termín, a přitom se doteď část lidí s jeho definicí pere. Pochopení definice sexismu je klíčové k tomu, abychom ho začali správně identifikovat, uvědomovat si jeho důsledky a dále s ním pracovat.

Ve své nejširší definici se dá říct, že je to pojem označující diskriminaci, předsudky a předsudečné chování v závislosti na pohlaví či genderu ostatních osob. Může vést k chování, které upevňuje škodlivé stereotypy a předsudky, ale také k násilí všeho druhu. Dá se také říct, že neexistuje forma sexismu, která by měla na společnost pozitivní dopad. Vzhledem k společenskému nastavení sexismus a jeho následky zasahuje primárně a nejzávažněji ženy, ale muži jsou jím také ovlivněni, a to často způsobem, který si ani oni, ani společnost jako taková nespojí se sexismem. Nejzávažnějším důvodem k tomu, abychom se o sexismus a jeho následky zajímali je to, že přímo vede k genderové nerovnosti na celém světě.

Asi každý z nás si vybaví nějaký projev sexismu. Pravděpodobně se bude jednat například o reklamu, jejíž forma a obsah spolu vůbec nesouvisí, o článek, knihu nebo podcast, kde se o ženách autoři vyjadřují nepřijatelným způsobem (který je ale společností do jisté míry normalizován), nebo třeba některé tradice. Sexismus se ale samozřejmě projevuje i v chování jako takovém, a v důsledku také v zákonech a nařízeních, které ovlivňují nás všechny.

Existuje samozřejmě i systém, který nám může pomoci sexismus kategorizovat. Na základní rovině rozeznáváme sexismus nepřátelský (agreisivní), shovívavý a rozpolcený. Ve společnosti se pak jedná o sexismus institucionalizovaný, mezilidský a internalizovaný.

Zde je stručný přehled prvních třech kategorií. Dalším třem, včetně dopadů na společnost, se budeme věnovat v následujícím článku.

Agresivní sexismus je typ chování, který se projevuje otevřeným, neskrývaným nepřátelstvím směrem k určité skupině lidí v závislosti na jejich pohlaví a/nebo genderu. Mezi takové chování patří například manipulace nebo gaslighting, používání urážlivých výrazů k označení žen nebo částí jejich těl, pronásledování (online i offline), obtěžování (sem patří i komentáře typu „říkala si o to“), nebo přímo fyzické napadení. Takovíto lidé se otevřeně vyjadřují o ženách jako o lidech, které používají svého vzhledu k ovládnutí mužů nebo ohýbání práva, a kterým je třeba jakýmkoli způsobem ukázat, kde je „jejich místo“. Jsou to lidé, kteří také nesnáší jakékoli zevní projevy toho, co oni považují za ženské (či zženštilé), zvláště u mužů. Usilují o dominanci nad ženami a genderovou rovnost a LGBTQ+ práva považují za hrozbu společnosti, mužům, stávajícímu systému, i sami sobě.

Tzv. shovívavý sexismus je, jak už název napovídá, méně na první pohled zjevný. O to více ale může být zneužitelný a škodlivý. Pojí se totiž se stereotypy, které má naše společnost v oblibě. Snaží se vykreslit ženy jako čisté, křehké bytosti, jejichž hlavní životní náplní je pečování o děti a o druhé. Často se snaží lidem vsugerovat, že ženy jsou blíže k přírodě a k planetě, snaží se vytvořit spojitost mezi planetou jako matkou lidstva a ženou-matkou jako jakousi ikonou toho, co by podle nich žena měla být. Tento typ vyjadřování je sám o sobě hluboce nebezpečný, právě kvůli své předstírané pozitivitě. V důsledku z takovýchto komentářů totiž plyne, že ženy jsou (ve všech smyslů tohoto slova) slabší, což vede k přesvědčením, že tak mohou být omezovány ve svobodě své volby. Patří sem lidi, kteří stavějí hodnotu ženy na jejich vzhledu a jsou schopni ženy ocenit jen jako něčí partnerku, dceru, matku. Vyjadřují se v tom smyslu, že jsou povolání (nejčastěji ta prestižní, vlivná a dobře placená), pro které se žena kvůli své povaze nehodí, nezávislost jakéhokoli druhu vnímají velmi negativně a bývají podporovatelé opatření, která nezávislost nebo odchylky od tradičních genderových rolí ztěžují nebo přímo znemožňují.

Ambivalentní sexismus je, jak lze odvodit z názvu, kombinací obou výše uvedených možností. Patří sem lidé, kteří střídavě vnímají ženy jako čisté a nevinné bytosti a vzápětí jako manipulátorky, podle toho, co se zrovna hodí do jejich narativu. Některé výzkumy dokonce napovídají, že ambivalentní sexismus je vlastně taková dokonalá bouře, ve velmi zvráceném smyslu slova je to rovnováha mezi agresivním a shovívavým sexismem, která v naší společnosti hladce funguje. Shovívavý sexismus se snaží vměstnat ženy do role nesamostatné chudinky, o kterou se musí někdo silnější postarat, a agresivní sexismus je okamžitě připraven trestat ty, kteří se od těchto rolí odchylují.

Jeden systém doplňuje druhý, a v podstatě není cesty ven.

„Myslíte si, že poznáte sexismus, když se s ním setkáte nebo jste mu vystaveni?”

  • 3
  • 0
  • 0

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...