Zpět na úvod

Norský ombudsman pro rovnost a antidiskriminaci: právní oddělení

shutterstock_414527545
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Správní orgán

Úřad je alternativou k soudu a vyřizuje stížnosti. Nepomáhá zúčastněným stranám v soudních sporech, ani nepodporuje strategické procesy. Může (jedenkrát) poskytnout Amicus Curae, tedy odbornou zprávu týkající se konkrétního případu, nevyžádanou žádnou stranou sporu.

Podávání stížností

Prvním krokem je právní poradenství a v případě potřeby požadavek na specifické informace. Stížnost je pak převedena do právního oddělení. Úřad poté vydá své stanovisko, které není právně závazné. V případě porušení proběhne pokus o smírčí řešení a existuje možnost odvolat se na Tribunál, přičemž odvolání se k soudu není dovoleno.

Procedura ombudsmana

Stížnost probíhá písemnou formou, není třeba právního poradce. Proběhne řízení o sporných otázkách, v případě nutnosti poskytne překladatele, přeloží dokumenty, zaznamená proces pro lidi, kteří neumí psát.

Antidiskriminační tribunál

Správní orgán, který od roku 2006 nahrazuje starý soud; zabývá se odvoláním z ombudsmanových případů a žádostmi ombudsmana.

Mandát a pravomoci tribunálu

Vydává administrativní rozhodnutí týkající se soukromých osob. Tato rozhodnutí jsou právně závazná a do jisté míry vymahatelná. Dále vydává stanoviska k jiným správním orgánům, nemůže anulovat administrativní rozhodnutí, může vydat preventivní příkazy, příkazy k nápravě a donucovací pokuty. Nemůže však nařídit náhradu škody nebo kompenzace.

Tribunál

Je alternativou k soudům. Na rozhodnutí tribunálu se lze odvolat k soudu. Má 10 členů a 4 náhradníky.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...