Zpět na úvod

Nadace Open Society Fund Praha mění budoucnost mladých Romů

Colage studentu
Autor: Tereza Horňáková
Štítky:

Nejjistější způsob, jak zlepšit svou budoucnost, je jít studovat. Nadace Open Society Fund Praha pomáhá romským studentům, aby se jejich velký sen o lepším životě splnil.

S pomocí podnikatele Jana Barty podpořila Nadace OSF v loňském školním roce čtyři studenty, z nichž jeden se už finančně osamostatnil a třem dalším bude stipendium pokračovat i letos. Kromě Jana Barty podpoří letos stipendia také Nadace Albatros a Karel Janeček, díky kterým může Nadace OSF podpořit šest nově začínajících studentů. Studenti nedostávají pouze finanční podporu.

Nadace OSF je ve studiu podporuje dalšími aktivitami, mimo jiné víkendovým setkáním, zapojením do činnosti nadace a především prostřednictvím mentorů. “Na stipendijním programu Nadace OSF Praha nás zaujala zejména jeho komplexnost. Kombinace finanční a mentorské podpory v projektu funguje jako skvělý akcelerátor – studenti jsou motivovaní, účastní se zajímavých stáží a nebojí se veřejně prezentovat,“ říká Jindra Marešová, ředitelka nově založené Nadace Albatros, která patří v letošním roce mezi největší dárce stipendijního programu.

Mentoři jsou odborníci z oborů, které si studenti vybrali za svůj, a dobrovolnicky studentům pomáhají. Scházejí se s nimi jednou či dvakrát měsíčně, probírají se studenty výběr předmětů, pomáhají jim zorientovat se v univerzitním studijním systému a v novém životním prostředí velkých měst, řeší jejich studijní výsledky a radí, jak naplnit osobní cíle, které si studenti stanovili.

Se stipendiem jsou spojené povinnosti, které musí studenti během akademického roku splnit. Nad rámec svého studia jsou povinni vybrat si jazykový kurz a absolvovat ho s dobrým výsledkem. K tomu musí opracovat 100 dobrovolnických hodin pro nevládní organizaci, kterou si vyberou. Navíc ke splnění požadavků stipendia je nutné absolvovat praxi ve firmě či organizaci související s oborem studia.

Romští studenti si vedou velmi dobře. Například Adriana Trejtnarová, která pochází z Broumova, studuje v Praze Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity. Získala stáž na Kanadském velvyslanectví, píše blogy a je vzorem pro ostatní mladé lidi ve své komunitě: To, že jsem měla možnost být stážistkou na Kanadském velvyslanectví, vidím jako velké pozitivum nejen sama pro sebe, ale především pro mé vrstevníky a mladší kamarády. Pocházím z malého města, a když se v našem městě rozneslo, že jsem na postu stážistky na Kanadském velvyslanectví, spustila se velmi krásná reakce ze strany Romů, kdy mi blahopřáli a svým dětem říkali “vidíš, musíš se učit jako Adina“ v tom jsem viděla velký přínos do všedních dnů těchto lidiček, kteří jsou ve většině případu na úřadech práce. V tu chvíli jsem cítila, že si uvědomili, že mít vzdělání je dobrý směr.”

Lucie Plešková z Nadace Open Society Fund Praha, která stipendijní program pro romské vysokoškoláky organizuje, říká: “Považuji za největší úspěch, že se nám podařilo program rozšířit, co do počtu studentů i do objemu rozdělených financí – při zachování velice úzké vazby na studenty a individuálního přístupu k nim. V loňském ročníku se ukázalo, že naši stipendisté již slouží jako vzor ve svých komunitách a bourají předsudky na straně většinové společnosti, což je přesně ten cíl, který program má,” uzavírá Plešková.

Další články

Group,Of,Women,In,Pink,Shirts,Putting,Hands,Together,,Gender

Jak na změnu v Česku

Dlouhodobým problémem Česka je, že není připraveno na změnu. Přijde v roce 2022? “Na to není Česká republika ...

Close,Up,Doctor,Holding,Syringe,And,Using,Cotton,Before,Make

Pandemie, očkování a menstruace

Vývoj vakcíny proti COVID-19 možná pomohl ve větším měřítku upozornit na nedostatečnou úroveň testování léčiv na ...