Zpět na úvod

Mužský šovinismus

šovinista
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Šovinismus obecně označuje víru v nadřazenost jedné sociální skupiny nad druhou, například jednoho národa nad druhým nebo jednoho pohlaví nad druhým. Stojí tedy v úplné opozici k pojmům rovnost a rovnoprávnost.

Především v dnešní době často dochází ke spojení slova šovinismus s různými přívlastky. Poněkud méně se užívá slovního spojení ženský šovinismus, častěji pak můžeme narazit na slovní spojení mužský šovinismus. Ten je v českém prostředí spojen především se jménem Josefa Hausmanna a jeho knihou Základy mužského šovinismu.

„Mají v ČR ženy a muži rovnoprávné postavení?”

  • 186
  • 502

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Mužský šovinismus připisuje jiné vlastnosti mužům a jiné ženám. Vlastnosti, které jsou připisovány ženám, jsou negativní (žárlivost, vyčítavost, závislost), zatímco ty, které jsou připisovány mužům, jsou pozitivní (spolehlivost, schopnost dodržet slovo…). Tyto vlastnosti jsou navíc v mužském šovinismu vnímány jako něco, co je pro muže i pro ženy přirozené, co je jim dané od přírody.

Lze tedy říci, že šovinismus vychází ze sociobiologických východisek a zastává názor, že formu sociální organizace vlastní člověku je nutné vnímat jako výsledek biologické evoluce. Sílu a vliv přírody nelze ignorovat, nemá smysl se proti této síle bouřit a chtít změnit to, co je vlastně „přirozené“.

Jelikož Hausmann věří v moc přírody, odmítá jakékoliv změny s tím, že by byly proti přírodě. Není schopen připustit, že některé změny by mohly měnit společenské normy a zákonitosti a nikoliv přírodní danosti.  Nebo je snad od přírody dané, že smeták a hadr patří do rukou pouze ženě? Rodí se snad všechna děvčátka se schopnostmi k uklízení, zatímco chlapci se této dovednosti musí teprve učit? Navíc pokud by něco bylo dané od přírody, tak by to ani změnit nešlo. Dochází-li už ke změnám, o přírodní danost se pravděpodobně jednat nebude.

Přestože Hausmann neustále čelí kritice žen, a především feministek, nevzdává se a stále zastává tytéž názory, stále publikuje atd. O kritice své knihy Základy mužského šovinismu prohlašuje: „Úmyslně nic nechápající feministická kritika Základů označila autora jako misogyna čili nesnášeče žen. To samozřejmě není pravda. Člověk zabývající se třeba šelmami a upozorňující na nebezpečí, které hrozí těm, co s nimi přijdou do styku, také není automaticky nepřítelem těchto zvířat – spíše naopak.“[1]

[1] HAUSMANN, Josef. Mužský šovinismus pro pokročilé. Ústí nad Labem : Reneco, 2005. s. 5.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...