Zpět na úvod

Muži na rodičovské dovolené a work life balance

otcovská dovolená
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

V české společnosti stále do značné míry převažuje tradiční rozdělení genderových rolí a muži, kteří zůstávají doma s malými dětmi, jsou spíše výjimkou. Přesto se tak někdy děje. Přebírají však tito muži zároveň s péčí o děti i péči o domácnost? Jaké povinnosti zůstávají pracujícím ženám?

Muž živitel rodiny?

Zůstane-li doma s dítětem na rodičovské dovolené muž (většinou tehdy, má-li jeho žena lepší pracovní pozici než on), je narušen nejen stereotyp ženy jako pečovatelky, ale i stereotyp muže jako živitele rodiny. Zdá se však, že především tento druhý stereotyp je velice silný, neboť určitá část mužů situaci řeší tak, že si na rodičovské dovolené přivydělává.

Často se také děje to, že muži jsou doma s dětmi jen určitou omezenou dobu a následně nastupují zpět do práce, zatímco žena zůstává doma.

Péče o domácnost

Ačkoliv muži na rodičovské dovolené by se měli starat nejen o děti, ale převzít i větší část zodpovědnosti za péči o domácnost, mnohdy se tak neděje. Muži si totiž málokdy sami uvědomí, že by měli vykonávat většinu domácích prací, aby pracující ženě ulehčili její pozici. Jsou až příliš ovlivněni tradičním rozdělením genderových rolí.

Pokud už se muži do péče o domácnost zapojují, děje se tak často na žádost ženy, která zadává úkoly a muže o určité věci žádá. Jinými slovy organizační zodpovědnost stále ve většině případů leží na bedrech žen, pro které se pak skloubení pracovního a soukromého života stává velice těžkým úkolem.

Navíc, jak se ukazuje, pracující matky se snaží do značné míry otcům na rodičovské dovolené pomáhat. I ony jsou totiž chyceny v pasti stereotypu „ženy pečovatelky“ a snaží se tedy plnit svou „přirozenou“ roli.

Volný čas a koníčky

Muži na rodičovské dovolené mají potřebu se odreagovat a věnovat se svým koníčkům. To jim jejich partnerky většinou umožňují. Nešporová na základě svého výzkumu poznamenává: Lze říci, že pro muže je situace většinou lehčí v tom, že žena dokáže pochopit potřeby osoby pečující celodenně o malé dítě a snaží se muži pomoci v obecně větší míře, než to činí většina mužů, jejichž manželky jsou na rodičovské dovolené.“

Závěrem

Obecně se dá říci, že zatímco s převzetím péče o děti muži většinou nemají problémy, s domácími pracemi už je to horší. Pracují ženám tak po návratu domů často začíná druhá směna s vařečkou či mopem v ruce… Přitom vědí, že kdyby byly doma s dítětem ony, tyto práce už by byly hotové.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...