Zpět na úvod

Mladí lidé opouštějící dětský domov těžko hledají vlastní bydlení. Pomoci jim mohou neziskové organizace.

Cesta domů 3
Autor: Tereza Horňáková
Štítky:

Mladí lidé, kteří dospívají v dětských domovech nebo pěstounské péči, se ve většině případů v okamžiku dospělosti setkávají s tvrdou realitou běžného života, na kterou nebývají připraveni. Aby se mohli postavit na vlastní nohy, najít si práci a stát se finančně nezávislými, potřebují vlastní bydlení. Stát v takových situacích systematickou podporu negarantuje, pomocnou ruku však mohou tito „začínající dospělí“ najít v síti neziskových organizací.

Jednou z nich je spolek Mimo domov, jehož cílem je podpora integrace dětí z dětských domovů do společnosti právě ve chvíli, kdy domov opouštějí. Ten navázal spolupráci s Nadačním fondem RESIDOMO, který v rámci nového projektu Cesta domů zajišťuje startovní byty pro mladé lidi opouštějící ústavní péči.

Zeptali jsme se Kateřiny Piechowicz, ředitelky Nadačního fondu RESIDOMO, na její zkušenosti s mladými lidmi, kterým jsou služby její organizace určeny.

1/ Jaké mají podle vašich zkušeností mladí lidé odcházející z dětských domovů šance najít si samostatné bydlení a jakými cestami se k němu dostávají?

V projektu Cesta domů postupně monitorujeme situaci k tomuto tématu. Zjistili jsme, že mladí lidé opouštějící brány těchto zařízení, odcházejí často bez zajištění třech nejdůležitějších věcí pro další funkční život: bydlení, zaměstnání a finanční rezerva. Nemají prostředky na zaplacení kauce a prvních nájmů a na zakoupení vybavení bytu, takže jsou v mnoha případech odkázaní na pobyt v domech na půl cesty, kde můžou zůstat pouze na jistou dobu. Ve většině případů si ani nevěří, že by byli schopni si sami pomoci. Každé zařízení se k této záležitosti staví jinak, dle svých možností a konkrétní situace. Některé případy končí dobře a chlapec nebo dívka odchází do zajištěného bytu a má zaměstnání. Bohužel, jsou to výjimky. Nedávno jsme navštívili dětský domov, kde dětem postupně nakupují a shromažďují vlastní výbavu do samostatného života. To nás opravdu mile překvapilo.

2/ Jaká je podle vašich zkušeností míra připravenosti mladých lidí z dětských domovů bydlet samostatně se vším, co k tomu patří?

O dlouhodobých zkušenostech prozatím nemůžeme hovořit, jelikož projekt Cesta domů byl spuštěn teprve v září letošního roku. Třem mladým lidem jsme poskytli ubytování se sociálním doprovodným programem zajištěným Spolkem PORTAVITA, který s námi na projektu spolupracuje. Uvidíme, co ukáže čas a jaké budou výsledky. Věříme, že ve spolupráci se spolkem Mimo domov a dalšími organizacemi se nám podaří spustit první Sociální inkubátor. Jedná se o přelomový projekt, který by měl na jednom místě spojit mnoho druhů podpory těchto mladých lidí a pomoci jim k zdárnému startu do samostatného života.

3/ Jaké má Residomo v pomoci těmto mladým lidem další plány?

Nadační fond RESIDOMO poskytuje příspěvek na pokrytí nájmu v bytech a zajištění základního vybavení bytu. V tom hodláme pokračovat. Nedílnou součástí projektu je spolupráce se Spolkem PORTAVITA, který nabízí účastníkům projektu sociální doprovodnou službu – pomoc s hospodařením, rady při běžných praktických denních činnostech v domácnosti, ale také doprovod při vyřízení žádosti o zaměstnání či případný sociální příspěvek v nouzi. Pomoc budeme i nadále rozšířovat, abychom pomohli co největšímu počtu mladých lidí.

Box:

„Svým způsobem jsem měla štěstí. Do dětského domova jsem se dostala až v šestnácti letech a spoustu věcí o tom, co obnáší život a bydlení, jsem teoreticky znala. Doma jsme poměrně často řešili záležitosti financí a placení nájemného, elektřiny, vody a ostatních služeb. Doma se rodiče zcela běžně baví o tom, co je potřeba zaplatit, nebo o nedoplatcích, na které nevědí, kde vzít peníze. Případně se radují z přeplatků a plánují, co za vrácené peníze budou moci pořídit…,“ říká o svých zkušenostech Martina, jedna z prvních obyvatelek startovních bytů Cesty domů. „V dětském domově se takové informace k dětským uším vůbec nedostanou. Proto je skvělé, že existují organizace, které mladým lidem při startu do dospělosti pomáhají. Jsem nesmírně vděčná za projekt Cesta domů Nadačního fondu Residomo, který i mně dal možnost odstartovat dospělý život bez nutnosti brát si vysoké půjčky na zařízení bytu, kauci apod. Za to opravdu moc děkuji nejen za sebe, ale zajisté i za všechny ostatní, kterým Residomo umožní projekt využít,“ uzavírá Martina.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

shutterstock_1679438368

Ženy v době koronavirové

Ovlivňuje pandemie koronaviru chování žen k sobě navzájem? Příběhy o ženách během krize začaly objevovat už ...