Zpět na úvod

Mezinárodní den Žen 2018

shutterstock_1022692084
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Pusťte z hlavy karafiáty a připomeňte si s námi skutečný význam MDŽ.

Letošní Mezinárodní den žen už je sice minulostí, ale i tak není od věci si jej připomenout a možná ho i začít zbavovat jistého stigmatu, kterým je v rámci ČR postižen.

Komunistickému režimu se tento den totiž podařilo zprofanovat tak, že až do dnešní doby je skoro každá ženě, která před rokem 1989 dostala v březnu rudý karafiát, vzpomínka na tento svátek nepříjemná. Za minulého režimu se pořádaly okázalé oslavy, muži podarovali ženu oním zmiňovaným rudým karafiátem a bonboniérou, pořádaly se estrády v televizi a v podnicích jste se mohli těšit na chlebíčky turka. Daleko největší bizarností pak byly budovatelské básně (opěvující, jak jinak, ženu-budovatelku). Vzorky jsou stále k nalezení na internetu, ale nejedná se o poezii pro slabší povahy.

Vzhledem ke skutečnému základu MDŽ je ale spíše škoda, že na tomto dni ulpělo stigma dob minulých. Nebylo by tedy úplně od věci si připomenout skutečnou podstatu tohoto dne a zamyslet se nad tím, co se v angličtině označuje jako reclaiming, tedy něco jako znovuzískání či znovuobjevení tohoto svátku pro účely, které nemají s komunistickým režimem nic společného.

Mezinárodní den žen se slaví celosvětově, a začalo se na začátku 20. století, v době, kdy se na sjezdu žen ve Stuttgartu objevil nápad určit jeden konkrétní den, ve který by se ženy scházely a požadovaly volební právo. Oficiálně byl tento svátek uznán OSN v roce 1975. Tento svátek není spojen s žádnou konkrétní skupinou či organizací, naopak by měl zahrnovat všechna uskupení, která se zabývají genderovou rovností a úspěchy žen, což jsou přesně hodnoty, které MDŽ oslavuje.

V dnešní době se můžeme setkat s opravdu různorodými oslavami MDŽ, do kterých patří konference, přednášky, výstavy, umělecká vystoupení, pochody či sbírkami. Stále je totiž zjevně třeba zabývat se otázkami rovných příležitostí pro ženy a muže a ženská práva.

Tématem pro rok 2018 je #PressForProgress, v překladu přibližně „dožadujme se pokroku.“ Heslo navazuje na kampaň #MeToo a chce být silným voláním pro rovnoprávnou společnost. Na sociálních sítích bude pod tímto hashtagem k nalezení spousta aktivit a fotografií z akcí, kterými se ženy rozhodly letos svůj svátek oslavit, a můžete se tak inspirovat i vy.

Za všechny alespoň jedna inspirace z domova: divadlo Venuše ve Švehlovce uspořádalo ve spolupráci s charitou Jako doma sbírku hygienických potřeb pro ženy bez přístřeší. Upozorňuje tak na to, že ženy jsou chudobu postiženy více než muži a základní hygienické potřeby jsou pro ně často nedostupné. Sbírka probíhá celý březen a na podrobnější informace se můžete podívat např. zde.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

shutterstock_747301111

Smíšek a rovné příležitosti

Rovné příležitosti? To je Občanské sdružení Smíšek a jeho Integrační školičky Smíšek. Z názvu „rovné příležitosti“ ...