Zpět na úvod

Menstruační okénko

shutterstock_660070831
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Jaký dopad má genderová zaujatost na ženy, které užívají kombinovanou antikoncepci? A může emotikona pomoci zmírnit společenské tabu týkající se menstruace?

K tématu menstruace se často v našich článcích vracíme, mimo jiné i proto, že se chceme zasadit o zánik tabulace tohoto tématu.

Londýnská Fakulta sexuálního a reprodukčního zdraví začátkem letošního roku zaktualizovala směrnice týkající se kombinované antikoncepce. Hlavním bodem bylo sdělení, že běžně doporučovaná týdenní pauza v braní antikoncepce, během které se dostaví menstruace, není vůbec nutná, protože nemá žádné zdravotní výhody. Když tedy média, která o této změně informovala, začala pátrat po důvodu, proč vlastně byla tato přestávka tak běžně doporučována všem ženám užívající kombinovanou antikoncepci, profesor John Guillebaud z University College London přišel s následujícím vysvětlením: gynekolog John Rock navrhnul tento způsob užívání antikoncepce, aby se tak cyklus co nejvíce přiblížil přirozenému menstruačnímu cyklu, a antikoncepce se tak stala přijatelnější pro papeže. Nedlouho poté vyšlo najevo, že toto vysvětlení není postavené na pravdě. Prvoplánovitě vznikla tato pauza v braní antikoncepce v době, kdy se pilulky používaly k léčbě neplodnosti. Antikoncepce tehdy obsahovala daleko vyšší hladinu hormonů než dnes, a tudíž simulovala těhotenství. Doktoři předpokládali, že pokud tělo zažije pocit těhotenství, mohlo by po vysazení být jednodušší otěhotnět. Neplodné ženy ovšem podléhaly falešné naději a tudíž nebraly pilulky pravidelně, a proto byla zavedena verze s jednotýdenní pauzou. Ta měla ujistit léčící se ženy, že opravdu zatím těhotné nejsou a musí pokračovat v léčbě.

Příslovečné máslo na hlavě v tomto případě nemá církev, ale lékařská komunita. Otázkou totiž zůstává, proč se za posledních několik dekád téměř nikdo nezajímal o nutnost přestávky užívání antikoncepce, během níž žena prochází naprosto zbytečným, nepříjemným krvácením, nevolností a bolestí téměř všeho, na co si vzpomenete, nutná. V našich článcích jsme se už několikrát zabývali lékařskou zaujatostí, projevující se například zlehčováním bolesti žen. Studie například prokázaly, že pokud jste žena a máte bolesti, máte větší šanci dostat sedativum na uklidnění, zatímco muž dostane léky tišící bolesti. Toto je v podstatě další příklad téhož.

Dokud jsme u tématu menstruace, není od věci nezmínit nového menstruačního smajlíka, který by se měl objevit na jaře 2019. Organizace PlanInternationalUK o něj zažádala poté, kdy zjistila, že 48% mladých žen ve věk 14 – 21 let se stydí za svou menstruaci. Původně zvítězila varianta kalhotek s krvavou skvrnkou (návrh můžete vidět zde), ale Unicode (společnost, která reguluje emotikony) ji zavrhla. Další návrhy zahrnovaly menstruační vložku, měsíční kalendář, kapky krve a dělohu. Aby nakonec alespoň nějaký návrh prošel, PlanInternationalUK se spojil s NHS Blood and Transplant, organizací, která zaštiťuje dárcovství krve, a výsledná podoba ikony by měla být krvavá kapka. Je to tedy tak trochu Pyrrhovo vítězství a hezky to shrnuje přístup veřejnost k menstruaci: krev jako taková nikoho neuráží, ale když jde o krev menstruační, najednou jsme někde jinde. Je zajímavé, že třeba takový smajlík exkrementu zjevně neuráží nikoho a je přitom již dlouho dobu součástí standardní sady emotikon.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Modern,Business,Buzzword,-,Ova.,Word,On,Wooden,Blocks,On

Bez koncovky

Možnost volby tvaru příjmení ohrožuje patriarchální hodnoty! Když jsme minule psali o nepřechylování, nejvíce ...