Zpět na úvod

Menstruace ve sportu. Jak profesionální atletky přispívají k detabuizaci tématu v naší společnosti?

Closeup of runner girl have stomach pain after jogging work out
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

V lednu se na sociálních sítí objevily spoty natočené pro ekologické dámské pomůcky, ve kterých profesionální atletky otevřeně mluví o tom, jak menstruace ovlivňuje jejich výkon ve sportu. To, co měly výpovědi společného, bylo jednoznačné utvrzení v tom, že menstruace může ovlivnit výkon, a také to, že toto téma je ve světě (nejen) sportu stále ještě tabu. Tyto ženy otevřely i téma tréninku během menstruace a toho, jak se v naprosté většině případů absolutně nebere ohled na jejich biologické potřeby.

Toto téma má obrovský přesah do života náš všech. Reakce na tyto spoty, stejně jako nutnost je vůbec zveřejnit, je přirozeným důkazem toho, co už dávno vědí všichni, kteří se o svět zajímají v širších souvislostech: že měřitelnou jednotkou zlatého středu je v naší společnosti muž. A cokoli je jiné, je považováno za odchylku. Pro tento svět jsou ženy odchylkami.

Nejde totiž o jakékoli úlevy pro ženy. Jde o respektování biologické přirozenosti tak, jak ji individuální ženy skutečně cítí a prožívají, namísto toho, abychom brali jako normu a měřítko všeho to, jak se ve světě cítí muž.

Pokud se budeme bavit o profesionálních atletkách, nelze nezmínit tzv. atletickou triádu. Tento termín je teď už zastaralý a příliš se nepoužívá. Označuje soubor onemocnění, který je příliš obsažný na to, aby se schoval pod jeden termín, protože sem patří ztráta menstruace (u mladých žen někdy nedojde vůbec k začátku menstruace), poruchy příjmu potravy a snížená hustota kostí. Je to důsledek přetrénování a nedostatku energetického příjmu. Objevuje se nejčastěji u estetických sportů, ale mohou se s ním setkat atletky jakéhokoli sportu a na jakékoli úrovni. Stejně jako u bolestivé menstruace se i v těchto případech setkáváme s bagatelizací ženských problémů a s nedostačenou vzdělaností lékařů i trenérů v oblasti ženského zdraví.

Důsledky současného nastavení společnosti ovšem nesou všechny ženy. Konkrétně třeba takové, že stále selhává diagnostika endometriózy a PCOS (syndromu polycystických vaječníků), protože ženská bolest není brána vážně a i u lékařů a osob podobně vzdělaných se ženy nezřídka setkávají s názorem, že menstruace prostě má bolet, a že ženy si (podle nich) příliš stěžují a jsou hysterické.

„Berou se podle vašich zkušeností ohledy na ženské biologické potřeby v povinných školních hodinách tělocviku?”

  • 0
  • 0
  • 0

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...