Zpět na úvod

Manželství jako svazek muže a ženy: retro politika české politické reprezentace ve 21. století

Pride,Community,At,A,Parade,With,Hands,Raised,And,The
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Pokud jde o duhová manželství, naše politická reprezentace se rozhodla jít cestou Maďarska a Ruska.

Letošní okurková sezóna by kvůli Ruské invazi na Ukrajinu byla jednoznačně méně okurková i tehdy, kdyby se do toho nerozhodli vložit naši politici. Zjevně se ale usnesli na tom, že i v létě je třeba vykazovat aktivitu a zkoušet, jestli dáváme pozor. Jak si jinak vysvětlit to, že skupina 54 poslanců (pro přesnost z KDU-ČSL, ODS, ANO, TOP09 a SPD) předložila návrh na úpravu tak důležitého dokumentu, jakým bezpochyby Listina základních práv a svobod je. Jak jste jistě zaznamenali, jde jim o to, aby manželství bylo v ústavě definováno jako svazek muže a ženy.

Argumentaci v důvodové zprávě poslanci ovšem absolutně nezvládli. Citovali z vědeckých studií, ovšem interpretovali je tak špatně, že se autoři jedné z nich neváhali ozvat a ohradit se. Z jedné z těchto studií totiž vyplývá přesný opak toho, co by páni poslanci a paní poslankyně chtěli, aby z ní vyplývalo, a další se stejnopohlavními manželstvími ani nezabývá. Konkrétně: výzkumy C. Patterson předkládají argumenty pro stejnopohlavní manželství, a výzkumy D. C. Ribara o pozitivním vlivu manželství na děti díky větší stabilitě a finančnímu zabezpečení tyto výhody vztahují i na homosexuální rodiče.

Zajímavý je také postřeh reportérky Silvie Lauder, která poukazuje na to, že nedostatečná znalost angličtiny a tím pádem i nedostatečný kontakt s vědeckými poznatky a kulturně-společenským prostředím, kde je dobrá úroveň angličtiny předpokládána, přispívá ke špatné intepretaci studií nebo jejich vytržení z kontextu. S tím nelze než souhlasit, ale je těžké se za stávajících okolností nedomnívat, že je to jen nedostatkem jazykového vzdělání a špatné orientaci v prostředí; záměr prosadit si svůj, náboženstvím či ryze osobním přesvědčením se politici ani nesnaží skrývat.

Ve své nejčistší formě se jedná o zákeřný útok na LGBTQ+, který je postaven na pocitech a náboženském přesvědčení, a který má pouze vyslat směrem k této komunitě zprávu, ať rozhodně nepočítá s tím, že by její členové mohli být v Česku bráni jako plnohodnotní občané, kteří jsou, byli a budou součástí této společnosti.

Další argumentační tendence, které se u tohoto tématu objevují pokaždé, ale nyní získávají ještě větší prostor než kdy předtím, se týkají tzv. správného načasování. Momentálně je špatný čas řešit homosexuální sňatky kvůli válce na Ukrajině, potažmo krizi. Je to samozřejmě argumentační faul, protože nikdy neexistuje politické či společenské vakuum, chvíle, kdy by byl prostor řešit to, co některá část společnosti považuje za marginální (například Marek Benda z ODS, který pravidelně bagatelizuje „kulturní války“, nicméně čas na pokus ukotvení manželství jako svazku muže a ženy si našel). Navíc se bavíme o lidských právech, takže o zbytečnosti nebo nedůležitosti už vůbec nemůže být řeč. Ironií je, že odpůrci homosexuálních sňatků argumentují rodinou a dětmi, a přitom děti jsou jedním z nejzranitelnějších článků celé problematiky. Duhové rodiny děti mají a běžně vychovávají, i v systému, který je vůči nim tak prvoplánově nepřátelský; každý den riskují, že pokud se s právně uznávaným rodičem dětí něco stane, druhý rodič nebude mít přístup k informacím, rozhodovací pravomoci či právo je adoptovat.

V srpnu se pak navršily ještě každoroční úmyslně nepravdivé či pokřivené výkřiky kolem pražského Pride Week. Přestože tento festival trvá týden a nabízí spoustu různých akcí, výstav, přednášek apod., od kritiků se ozývá jen pravidelná kritika účastníků průvodu, kterým Pride Week vrcholí. Vlastně tím dávají bezděčně najevo, že o problematice nic moc netuší, ale to jim v kritice samozřejmě nijak nezabraňuje. A navíc, jak opět připomněla Silvie Lauder: tento pohled na svět zcela zjevně koreluje s ruskou ideologií a propagandou. A přesně tam směřuje i tento politický návrh.

„Považujete návrh naší politické reprezentace definovat manželství jako svazek muže a ženy za diskriminační?”

  • 1
  • 1
  • 0

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...