Zpět na úvod

Lucie Königová: Rovnoprávnost ve společnosti začíná v rodině

Kniha
Autor: Redakce
Štítky:

Ve společnosti se snažíme získat rovnocenné postavení žen. Společnost je však odrazem rodiny. Vše tedy začíná u každého z nás, u nás doma. To, jak máme v rodině nastavené vztahy, jak vnímáme roli ženy a učíme naše syny roli mužů. Jak podporujeme v našich dcerách, aby viděly svoji sílu a hodnotu sebe sama jako ženy. Bohužel do hlav dětí negramotní rodiče stále zasévají destruktivní vzorce, které rovnocenné postavení žen ve společnosti nezajistí: „Hlavně buď hezká a dobře se vdej. Nepotřebuješ být chytrá, ale krásná. Muž se o tebe postará. Žena patří k plotně. Žena kariéristka šidí rodinu. O děti se stará hlavně máma. O muže se musíš starat, pěkně mu navařit, aby si nenašel jinou. Domácí práce jsou ženské práce, to po chlapovi nemůžeš chtít…”

Generační vzorce se kopírují v rodinách z předchozích generací. Často jsou však pro naši aktuální dobu a konkrétně vnímání ženy a její pozice ve společnosti, velmi destruktivní. Ačkoliv žijeme v moderní společnosti, která se za posledních 30 let neuvěřitelně rozvinula, vzorce myšlení v našich hlavách zůstávají zastaralé. Nejvyšší čas na změnu. Ta začíná u každého z nás. V našem vlastním nastavení, přístupu k sobě, v partnerství, k našim synům, dcerám a celkovém nastavení rolí a rovnoprávnosti spolupráce v rodině. Tomu všemu se věnuje projekt (NE)Gramotný rodič, kterého jsem autorem. Jde o soubor produktů, jako je kniha (NE)Gramotný rodič, veřejné přednášky a online program, které se věnují vzdělání dospělých. Jak začít u sebe, protože děti, vztahy a celkově celá společnost je jen odrazem vztahů a atmosféry v rodinách.

Domov je místo, kde učíme spolupracovat a vnímat vlastní hodnotu.

Doma bydlí všichni, tudíž by se všichni měli zapojit do vytváření příjemného prostředí. To není jenom úkolem ženy, starat se a pečovat o rodinu. Uklízet, nakupovat, prát, vařit a vychovávat děti. I muž má svoji nezastupitelnou úlohu a originální přístup a jeho zapojení, i pro domácí práce a výchovu dětí, je nezbytné. Je potřeba spolupracovat. Domácí práce nejsou výhradně ženské práce a kariéra výhradně mužská. Často se však v rodinách tyto role striktně rozdělují. Muž zajišťuje rodinu a dvakrát do roka přezuje gumy, jednou měsíčně vymění žárovku, ale do žádné, z jeho pohledu, „domácí ženské, podřadné” práce, se nezapojuje.

Nakoupit, uvařit, uklidit, vyprat, umýt nádobí, obstarat děti. Bez těchto denních úkonů a rutiny nemůže rodina vůbec fungovat. To by neměl být automaticky jen zájem ženy, aby rodina fungovala, ale i muže. A je nezbytné, aby se do organizace a rodinného managementu také zapojil. Ovšem muži případný podíl na organizaci domácnosti často vnímají jako svoji devalvaci. Jak mají pak vnímat hodnotně ženu na vedoucí pozici, když z jejich pohledu patří k plotně, dětem a k podřadným, domácím činnostem? Něco je tady špatně.

Je potřeba začít uzdravovat rodinné prostředí. Vtáhnout rodinu do hry, zvané „rodinný management”. Udělat rodinnou poradu a říct si, jak spolupracovat a rovnoprávně a spravedlivě se dělit i o rodinné povinnosti nejen s dcerami, ale i muži, resp. syny. Děti uvidí rodiče, jak společně hledají řešení a komunikují. Jak se i otec zapojuje do chodu rodiny a maminka má prostor také na svoje vzdělávání, osobní rozvoj nebo pracovní povinnosti.

Všichni jsou si doma, u „kulatého stolu“ rovni. Všichni doma bydlí, jedí, používají společné prostory a mají také své vlastní aktivity, zájmy a potřeby. Proto je potřeba, aby se všichni podíleli i na údržbě domova a vytváření příjemné atmosféry. Nastavení rodinného managementu zároveň umožňuje každému z rodiny i prostor pro osobní realizaci. Všichni se tak učí vzájemnému respektu k potřebám žen, mužů, synů i dcer. Dává tak hodnotu vzájemné spolupráci, zodpovědnosti a podpoře.

Společnost je jen odrazem rodiny. S rovnoprávností a fair play musíme začít v našich rodinách. Kvalita rodí kvalitu.

Další praktické tipy, náměty a inspiraci, jak začít „uzdravovat” rodinné prostředí, získáte v mé knize:

(NE)Gramotný rodič – Jak uspět jako rodič

Kniha

Lucie Königová

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články