Zpět na úvod

LDO: Obudsman pro rovnost a diskriminaci

shutterstock_266519708
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Norská organizace LDO Likestillings- og diskrimineringsombudet, česky Ombudsman pro rovnost a antidiskriminaci nabízí svou pomoc všem, kteří jsou jakýmkoli způsobem diskriminováni. Dle jejich stránek je ročně kontaktována stovkami lidí, kteří zažili šikanu, diskriminaci, týrání nebo násilí jakéhokoli druhu. Jejich cílem je podporovat rovnost a bojovat s diskriminací založenou na pohlaví, etnické příslušnosti, náboženství, handicapu, sexuální orientaci, genderové identitě či vyjádření a věku.

Organizace věří, že naší budoucností je společnost, kde jsou síla a vliv rovnoměrně rozděleny, svoboda je určena pro všechny a důstojnost neodmyslitelně patří ke každému člověku. K tomu je třeba znát svá vlastní práva a příležitosti, protože rovnost je odvislá od toho, co si sami definujeme jako důležité, a díky čemu jsme pak schopni o sobě sami rozhodovat a realizovat své sny.

Ombudsmankou pro rovnost a diskriminaci je Hanne Inger Bjurstrøm. Její zodpovědností je postarat se o to, aby norské právo odpovídalo smlouvě Spojených národů o eliminaci všech forem diskriminace proti ženám (CEDAW), smlouvě o rasové diskriminaci (CERD) a úmluvě o právech osob s handicapem (CRPD).

Pomoc je určená všem a je alternativou k soudnímu řízení v případech diskriminace, která je navíc dobře dostupná. Organizace je schopná poradit a provést poškozené celým řízením s cílem vyřešit problém. Pokud tento pokus není úspěšný, může se dále přistoupit k soudní stížnosti, kdy organizace poskytne své závěry a vyjádří se k tomu, jestli podle ní k diskriminaci došlo nebo ne. Služby organizace jsou zadarmo a mohou být v některých případech (pokud nedojde k soudnímu procesu) poskytnuty i anonymně, telefonicky.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Depositphotos_278232582_L

Rezignace Jacindy Ardern

Jaký zanechala novozélandská premiérka odkaz po pěti letech ve funkci? Po pěti letech, po které pracovala jako ...