Zpět na úvod

Komise k ČR: Zřiďte více školek a nechte ženy pracovat!

školky
Autor: admin
Štítky:

ČR se sice může chlubit rostoucí zaměstnaností, a to i v některých znevýhodněných skupinách, určité bariéry pro vstup na trh práce ale stále neodstranila. Evropská komise proto doporučuje, aby se vláda v příštích letech více soustředila na zaměstnávání žen s malými dětmi, které pracovat chtějí, ale mnohdy nemohou. Situaci jim totiž ztěžuje nedostatek míst ve školkách či omezené možnosti nechat se zaměstnat na flexibilní pracovní úvazek.

Zaměstnanost v České republice roste (ve třetím čtvrtletí loňského roku dosáhla téměř 74 %) a celková míra nezaměstnanosti ve stejném roce klesla na 6,1 %. Evropská komise by proto mohla být s Českem spokojená, ale i přesto si v letošním vysvědčení, které uděluje v rámci tzv. evropského semestru, neodpustila výtky.

Všimla si například toho, že v zemi stále existují sociální skupiny, které mají problémy se vstupem na trh práce. Podle Bruselu se jedná zejména o rodiče s malými dětmi, pracovníky s nízkou kvalifikací, lidi s postižením nebo Romy.

Vrásky na čele Komisi dělají zejména matky, které jsou s malými dětmi doma. Ač by chtěly pracovat, kvůli nedostatku mateřských školek a omezené možnosti využívat flexibilní pracovní úvazky, nemohou.

„Zjistili jsme, že Česká republika je na tom, co se týče podmínek vstupu na trhu u žen ve věkové skupině 30-34 let úplně nejhůře,“ řekla EurActivu komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů Věra Jourová. „Kromě toho, že je ze strany společnosti nefér, že si necení jejich úlohy, to představuje i ekonomický problém. Jde o plýtvání pracovní silou, která má elán a chuť pracovat,“ dodala.

Podle průzkumu, který si v rámci doprovodné zprávy k doporučení nechala Evropská komise zpracovat, se mezi 35letými vysokoškolsky vzdělanými matkami na rodičovské dovolené s dětmi do čtyř let věku nachází 13 % takových, které by se chtěly vrátit do práce, pokud by k tomu měly příležitost. Kromě toho 16 % matek s malými dětmi přiznalo, že nepracuje a zůstává doma zejména kvůli tomu, že není dostatek školek, kam by mohly své dítě umístit.

Jak již bylo řečeno, další překážkou pro zaměstnanost matek s malými dětmi je málo rozšířená práce na částečný úvazek. V roce 2013 tuto možnost využívalo pouze 5,8 % pracovních míst (10 % u žen a 2,5 % u mužů).

S kritikou Evropské komise souhlasí i Karin Dvořáková z pracovního portálu pracezeny.cz, který se snaží pomáhat ženám a firmám vybalancovat soukromý a pracovní život. Dvořáková, stejně jako Evropská komise, ale připomíná, že vláda v minulosti přijala určité kroky, které by měly situaci zlepšit.

Jedná se zejména o nový zákon o dětské skupině nebo novelu zákona o daních z příjmu týkajících se se služeb péče o děti, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro rodiče, které byly schváleny v závěru loňského roku.

„Je dobře, že se Česká republika problematikou zabývá. Bohužel stále ještě jsou v našem právním řádu opatření, která jdou proti rychlejšímu návratu žen s dětmi na pracovní trh, například omezení umístit dítě mladší dvou let do zařízení pro děti na více než 46 hodin měsíčně, pokud nemá být rodině odebrán rodičovský příspěvek,“ uvádí příklad přetrvávajících bariér Dvořáková.

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Tomáše Prouzy si kabinet Bohuslava Sobotky nedostatky uvědomuje. „Vláda si je vědoma toho, jak pozitivní vliv má slaďování rodinného a pracovního života na trh práce, včetně snižování genderové nerovnosti. Pro financování péče o děti se ČR snaží využívat jak národních, tak evropských zdrojů. Zařízení typu dětská skupina byla a bude financována v rámci příslušných operačních programů,“ říká na adresu specifických doporučení.

Výtky Komise uznává i Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Ředitelka odboru EU a mezinárodní spolupráce Zuzana Zajarošová k tomu redakci sdělila, že nedávno přijatá opatření ještě neměla dostatečnou šanci se projevit ve statistikách zaměstnanosti žen s dětmi.

Karin Dvořáková je přesvědčena, že České republice by prospělo, pokud by se více rozhlížela kolem sebe a inspirovala se opatřeními, která dobře fungují v podobných ekonomikách a okolních státech. „Dále je třeba zajistit celkovou obsahovou a časovou provázanost opatření a změn, například bez nabídky flexibilních úvazků pouze rozšíření školek problém nikam výrazně neposune,“ uvedla.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...