Zpět na úvod

Kolik stojí domácí násilí? Kapitola 3

domácí násilí srpen
Autor: Petra Kubálková
Štítky:

 

Podobná studie je ojedinělá v ČR. Domácí násilí je nedílnou součástí problematiky násilí na ženách dle deklarace v mezinárodní Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva CETS č. 210 přijatá výborem ministrů členských států Rady Evropy 7. dubna 2011 v Istanbulu), včetně stále přetrvávajícího genderového podmínění uvedeného problému. Istambulská úmluva nebyla Českou republikou zatím podepsána.

Studie se také věnovala otázce, na kolik je domácí násilí v ČR podchyceno a řešeno. Podle průzkumu tak pouze 13 % případů bylo řešeno s policií na místě. ve 3/4 policie na místě jednala (nejčastěji formou domluvy), 1/4 případů na místě nebyla nijak řešena to znamená, že nevede k žádné konkrétní akci.

V roce 2010 se dostalo k soudnímu jednání  pouze 2 % případů a pouze 1 % k soudu směřovalo.

České ženy o domácím násilí mlčí, podle průzkumu se 74 % procent žen někomu svěří, ale situaci dále aktivně neřeší. 26 % žen se nikomu nesvěří a mlčí, často je za mlčením stud a neochota si přiznat, že situace, kterou ženy prožívají není normální a přirozená.

Komu se ženy nejčastěji svěřují?

 • 63 % se svěřuje přátelům nebo příbuzným
 • 13 % žen se svěří někomu v práci
 • 10 % žen nahlásí případ na polici
 • 8 % žen se svěří psychologovi/psycholožce
 • 7 % někomu jinému
 • 5 % se svěří zdravotníkovi
 • 5 % právníkovi nebo právničce
 • 3 % sociální pracovnici/pracovníkovi
 • 1 % žen se svěří někomu pracujícímu v neziskové organizaci pomáhající obětem domácího násilí
 • 1 % někomu pracujícímu v občanských poradnách
 • méně než 1 % pak zavolá na linky pomoci
 • 0 % pracovnicí/pracovníkovi v azylovém domě
 • 0 % pracovnici/pracovníkovi v centru krizové intervence

Studie byla provedena na 844 ženách a byl popisován poslední případ domácího násilí.

Překvapivé pak je, že pouze 55 % žen považuje poslední útok partnera, který se jim stal, za projev domácího násilí. To tedy znamená, že v České republice panuje vysoká tolerance k domácímu násilí.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play. Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...