Zpět na úvod

Kolik stojí domácí násilí? Kapitola 1

domácí násilí listopad
Autor: Petra Kubálková
Štítky:

V roce 2012 nezisková organizace ProFem vydala studii „Kolik stojí domácí násilí?“ Podobná studie je v České republice ojedinělá. Domácí násilí je nedílnou součástí problematiky násilí na ženách dle deklarace v mezinárodní Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Úmluva CETS č. 210 přijatá výborem ministrů členských států Rady Evropy 7. dubna 2011 v Istanbulu), včetně stále přetrvávajícího genderového podmínění uvedeného problému.

Istambulská úmluva nebyla Českou republikou zatím podepsána.

Kolik nás tedy stojí domácí násilí? Podle studie, která se vztahuje k roku 2010, byla celková částka finančních nákladů 1 328,2 milionu korun.

V této částce jsou zahrnuty náklady Policie ČR, soudů, státních zastupitelství, přestupkových řízení, dotace na poskytování sociálních služeb, zdravotnictví, náklady na sociální podpory v nezaměstnanosti a nemocenské pojištění.

  • Náklady Policie byly odhadnuty na 32,3. Tato částka připadá na řešení případů spadající či související s vykázáním násilné osoby a s trestným činem týrání osoby žijící ve společné domácnosti.
  • Náklady státních zastupitelství byly odhadnuty na 7,7 milionu korun, spadají sem náklady na dozor nad připravovaným soudním řízení.
  • Náklady soudů byly odhadnuty na částku 314,2 miliony korun a jsou odvozeny z výdajů na trestní řízení.
  • Dále pak přestupková řízení, která probíhají před komisemi městských a obecních úřadů ve výši 1,9 milionu korun.
  • Dotace na poskytování sociálních služeb byla odhadnuta na 190,4 milionu korun. Tato částka je podstatně vyšší, dalších 85% prostředků z celkové částky bylo hrazeno Evropskou unií, a to z Evropských strukturálních fondů.
  • Podpora v nezaměstnanosti ve výši 210,2 milionu korun.
  • Nemocenské pojištění 25,6 milionu korun.
  • Náklady na zdravotní péči 545,9 milionu korun. Částka obsahuje náklady na ambulantní i lůžkovou péči, ošetření zranění, psychickou a terapeutickou pomoc.
  • Lidské a emociální náklady, které byly odhadnuty na základě průzkumu a jde o finanční částku, která by padla na odškodnění obětí domácího násilí. Tato částka se odhaduje na výši 19 250 milionů korun. Soudní cestou je průměrná náhrada stanovena na 270 000 korun, přičemž střední hodnota adekvátních kompenzací je 50 000 Kč.

Ve výčtu částek pak ještě chybí případné náklady spojené s odsouzením a výkonem trestu u těch případů, které mají závažné následky, končí zabitím. V těchto případech je nutné ještě přičíst částku na výkon trestu a práci s odsouzeným.

V některých případech pak zvyšují náklady na podporu v nezaměstnanosti, a to v případě propuštění z vězení.

Domácí násilí je tedy nezanedbatelnou položkou, kterou platíme ze státního rozpočtu, je proto nutné se tímto aspektem zabývat a každoročně vyhodnocovat, kolik nás domácí násilí stojí.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Depositphotos_278232582_L

Rezignace Jacindy Ardern

Jaký zanechala novozélandská premiérka odkaz po pěti letech ve funkci? Po pěti letech, po které pracovala jako ...