Zpět na úvod

Kdo pomůže s domácím násilím

domácí násilí srpen
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Oběti domácího násilí (kterými se až v 95 % stávají ženy), se ocitají v nepříjemné situaci. Ačkoliv domov pro ně přestává být místem bezpečí a partner oporou, často nedokáží jednat a svou situaci změnit.  Nevědí, jak se zachovat, koho požádat o pomoc.

Policie České republiky

V případě bezprostředního napadení je vhodné zavolat na číslo 158, případně 112. Násilí je totiž trestný čin, který spadá do kompetencí policie. Policisté rovněž mohou násilníka z bytu vykázat, a to na dobu deseti dnů. Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit společné obydlí a oběti násilí je poskytnut čas na to, aby mohla svou situaci vyřešit (odstěhovat se k přátelům nebo do azylového domu, požádat někoho o pomoc…).

„Setkali jste se osobně s domácím ano?”

  • 49%
    ne
  • 36%
    ano, pomáhal/-a jsem blízké osobě
  • 15%
    ano, týkalo se mé osoby
Loading ... Loading ...

Intervenční centra

Intervenční centra poskytující krizovou pomoc osobám ohroženým domácím násilím. Poskytují jak individuální sociálně právní pomoc v konkrétních případech, tak koordinují interdisciplinární spolupráci mezi dalšími navazujícími službami na úrovni kraje.

Dojde-li k vykázání, Policie ČR o tom podá zprávu příslušnému intervenčnímu centru. Pracovníci centra poté nejpozději do 48 hodin kontaktují ohroženou osobu a nabídnou jí své služby. Oběti domácího násilí se však na centrum mohou obrátit i samy a konzultovat svůj problém s psychology, právníky a sociálními pracovníky.

Neziskové organizace

V případě domácího násilí se lze obrátit i na některou z neziskových organizací (např. Rosu nebo občanské sdružení Acorus), které na území naší republiky poskytují odbornou a bezplatnou pomoc. Je možné také požádat o pomoc Bílý kruh bezpečí, který provozuje i tzv. DONA linku (2 51 51 13 13) pro pomoc obětem domácího násilí.

Jen tak pro zajímavost: Počet osob volajících na DONA linku od 11. 9. 2001 dosáhl čísla 30 000. Telefon zazvoní každé 2,5 hodiny. Průměrná délka hovoru je 15 minut. DONA linka není linkou bezplatnou.“[1]

Rodina a přátelé

Požádat o pomoc odborníky mnohdy nemusí být snadné. Obětem domácího násilí tak může pomoci, když se se svou situací svěří blízkému příteli nebo přítelkyni, kteří jim pak mohou být během dělání dalších kroků nápomocni.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...