Zpět na úvod

Jak změnit svět podle Nawal El Saadawi

shutterstock_1141701110
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Inspirace Egyptskou feministkou a spisovatelkou, která bojuje za lepší svět.

Nawal El Saadawi je Egyptská feministka, spisovatelka, aktivistka, doktorka a psychiatrička, a někdy je nazývána Simone de Beauvoirovou Egyptského světa. Mnoho jejích děl se úzce týká ženské obřízky a tématu žen v islámu, a za své názory i vydaná díla byla nezřídka perzekuována.

Je velkou osobností, která umí artikulovat své myšlenky a názory s nadhledem a ve stylu, který vás donutí se nad vším, co říká, zamyslet, a to i ve chvílích, kdy s ní úplně nesouhlasíte.

Sama o sobě prohlašuje, že čím je starší, tím je radikálnější. Pokládá sama sebe především za spisovatelku, ale feminismus zůstává společným jmenovatelem všech jejích děl. Tvrdí, že abychom porozuměli feminismu, musíme pochopit, že prostupuje vším; podle ní je feminismus spojovatelem medicíny, literatury, politiky, ekonomie, psychologie i historie. A pokud nejsme schopni se na něj dívat takto globálně a vnímat všechny společné jmenovatele, nemůžeme správně pochopit podstatu feminismu.

V podcastu pro Channel 4 se, mimo jiné, vyjadřovala k útlaku a snažila se popsat, jak prostupuje kulturami, náboženstvím, politickými systémy a všemi ostatními oblastmi našich životů:

„Feminismus není vynález západu. Feminismus nevymyslely Američanky, jak si mnoho lidí myslí. Feminismus je hluboce zakořeněný v kultuře a v boji žen všude po celém světě. Musíme osvobodit ženy ekonomicky, společensky, psychologicky, fyzicky, nábožensky. […] Studovali jsme historii a pochopili jsme, že útlak žen není specifický pro Egypt nebo pro Arabskou populaci; útlak je historický. Je všude, v každé zemi. Ženy všech náboženských přesvědčení se vzepřely. V Indii, v Egyptě, v hinduismu, v judaismu, v křesťanství, v islámu. Ženy bojovaly za svá práva. Nazýváme se socialisty, protože jsme proti třídnímu útlaku. Vymezujeme se proti kapitalismu, protože kapitalismus je propojen s patriarchátem. Jsme proti patriarchátu, ne proti mužům, proti patriarchálnímu systému; proti dominaci mužů v náboženství, v ekonomice, v kultuře, ve vědě, ve všem. Proto si říkáme historické, sociální feministky. [Tato organizace] vyděsila mocné muže. Proto ji zakázali. Chtěli jsme způsobit revoluci. […]”

(Celý podcast je k dispozici zde.)

El Saadawi se také vyjádřila k současné generaci mladých žen, které si neuvědomují závažnost všeho, za co feministky minulých generací bojovaly. Ve článku pro The Guardian se vyjádřila ve smyslu, že mladí lidé obecně se bojí svobody. Jedním z jejích velkých cílů je těmto lidem sdělit, ať se nebojí, protože svoboda stojí za všechny problémy, které boj o ni provází.

Konkrétně tato myšlenka by měla za současné společenské a politické situace rezonovat i s námi a inspirovat nás. I my můžeme změnit svět, podobně jak se to daří El Saadawi.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...