Zpět na úvod

Jak dostat zaměstnavatele na vaši stranu při slaďování práce a rodiny?

shutterstock_166832045
Autor: Vanda Černohorská
Štítky:

Flexibilní pracovní úvazky představují jeden z významných způsobů slaďování osobního a pracovního života. Pro ty rodiče, kteří se starají o mladší děti nebo pečují o nemohoucí členy rodiny, jsou upravené pracovní úvazky často jedinou možností, jak se věnovat osobnímu životu i kariéře. Vyjednávání takové „výjimky“ není ale vždy jednoduché. Jak přesvědčit zaměstnavatele, aby na váš požadavek přistoupil?

Flexibilní pracovní úvazky s sebou přinášejí mnoho pozitiv, ale mohou znamenat i řadu potenciálních úskalí pro obě strany. Nejprve je tedy potřeba zvážit, zda jsou pro vás tyto alternativní způsoby práce skutečně vhodné a teprve poté přistoupit k vyjednávání se zaměstnavatelem. Mezi nejrozšířenější formy flexibilního pracovního úvazku patří úvazek částečný. Na ten máte ze zákona nárok, pokud pečujete o dítě mladší 15 let, fyzicky nemohoucí osobu nebo jste těhotná. Zaměstnavatel vám ale nemusí vyhovět v případě, že mu v tom brání závažné provozní důvody. Pokud jste toho názoru, že neexistují objektivní důvody, proč by vám zaměstnavatel neměl částečný úvazek povolit, ale ten se přesto na vaši nabídku netváří příliš vstřícně, je čas na diplomatické vyjednávání. Nejprve zaměstnavateli zdůrazněte výhody, které s sebou práce na částečný úvazek přináší. Je samozřejmě pravdou, že jde především o slaďování vašich rodinných a pracovních povinností, tudíž z částečného pracovního úvazku budou plynout výhody v první řadě vám. Na druhou stranu, spokojený zaměstnanec/zaměstnankyně, který zvládá dobře kombinovat všechny aspekty svého života, je přínosem i pro zaměstnavatele. Díky takto projevené vstřícnosti budete loajálnější a v konečném důsledku i výkonnější součástí pracovního týmu. Pro samotného zaměstnavatele se tedy jedná o investici, která se mu v budoucnu vrátí a zúročí. Stejně lze argumentovat i v případech, kdy pro sebe chcete vyjednat pružnou pracovní dobu. Pokud na váš požadavek zaměstnavatel přistoupí, získá na oplátku oddaného a spokojeného pracovníka/ci.

Argumenty jsou na vaší straně i v případech, kdy žádáte o takové formy flexibilních pracovních úvazků, které nejsou v českém právním řádu přímo zakotveny. Usilujete-li o práci z domova a vaše práce je pro tento typ úvazku vhodná (nepracujete např. s citlivými údaji nebo se složitou technikou), můžete zaměstnavateli zdůraznit, že doma budete pracovat stejně soustředěně a s odpovídajícími výsledky, jako byste byli v práci. Na pracovišti navíc uvolníte místo, a pokud vás bude potřeba na poradě, lze zapojit moderní technologie (např. Skype). Posledním příkladem je práce na sdílené pozici, tzv. job sharing, v rámci něhož zastávají dva nebo více zaměstnanci stejné místo. Kromě argumentů, které lze použít při vyjednávání částečného úvazku, můžete zmínit skutečnost, že dva lidé na jedné pozici většinou zastanou více práce. Zároveň zde funguje princip zdvojené kontroly, tudíž zvládnete společnými silami nejenom více práce, ale zároveň minimalizujete chyby a přehmaty. Vyjednat pro sebe u zaměstnavatele flexibilní formu úvazku nemusí být snadné, ale v první řadě je důležité nezdráhat se s takovým požadavkem vystoupit. Mnoho zaměstnanců/zaměstnankyň se bojí své požadavky vůbec přednést, přitom současné výzkumy ukazují, že flexibilní pracovní úvazky jsou vzrůstajícím trendem i mezi českými zaměstnavateli.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...