Zpět na úvod

Genderová rovnost je pro Českou republiku stále vzdálené téma

politička

Téma rovnosti pohlaví je pro Čechy a celou republiku stále tak trochu „tou záležitostí na chvostu priorit“. To potvrzuje nejeden výzkum. Podle zprávy Global Gender Gap Report 2015 jsme v oblasti genderové rovnosti až na 81. místě z celkem 145 hodnocených. Průzkum názorů české veřejnosti na roli muže a ženy v rodině, jehož výsledky zveřejnil Sociologický ústav tento týden, ukazuje, že vnímání ženských a mužských rolí je u české veřejnosti stále stereotypní.

Většina si myslí, že muž by měl vydělávat a žena se starat o domácnost. Proč je vnímání rovnosti pohlaví u české veřejnosti natolik odlišné od jiných vyspělých států? A jaká řešení se nabízí, jak na politické úrovni, tak na ekonomické? O tom všem se bude diskutovat na konferenci Gender Gap: Žena – klíčový faktor úspěchu, kterou pořádá Česká manažerská asociace v rámci Dne úspěšných manažerů dne 21. dubna 2016 na pražském Žofíně.

Annika Elias, bývalá prezidentka CEC European Managers (Evropská manažerská konfederace) a jeden z hlavních hostů konference, upozorňuje, že procento zastoupení žen ve středním, vyšším a top managementu je stále nízké, stejně tak jako rychlost proměny tohoto stavu. Naproti tomu rychlost změny v zastoupení žen v rozhodovacích orgánech (představenstvech, atd.) je vyšší – většinou díky regulačním opatřením zavedeným během posledních let. Na konferenci Gender Gap: Žena – klíčový faktor úspěchu se Annika Elias zaměří na srovnání několika vybraných zemí a ukáže konkrétní dobré a špatné praxe firem potýkajících se s genderovou (ne)vyvážeností svého managementu.

Odborné studie ukazují, že malé množství žen v top managementu ohrožuje dlouhodobou konkurenceschopnost, udržitelnost firmy a ekonomický růst. Genderová vyváženost ve firmě by měla naopak zajistit větší prosperitu a celkový rozvoj firmy.

Podle Gender Gap Index je v zemích, které umožňují skloubit práci a rodinu, vyšší porodnost a vyšší zaměstnanost žen. To znamená i pozitivní důsledky pro ekonomiku vzhledem ke stárnutí obyvatel. Navíc ženy, které jsou ekonomicky nezávislé, představují významné spotřebitele zboží a služeb, více investují do zdraví a vzdělání celé své rodiny. Dochází k růstu úspor domácností a změně struktury jejich výdajů.

Konference Gender Gap: Žena – klíčový faktor úspěchu navazuje na nedávné Světové ekonomické fórum (WEF) v Davosu, které zveřejnilo zprávu The Global Gender Gap Report. Měřítkem tohoto žebříčku je The Global Gender Gap Index, který sleduje 145 zemí a vyhodnocuje, jakým způsobem nakládají se svými ženskými talenty a jak sledují rozdíly na základě pohlaví. Rozdíly měří v oblasti zdraví, vzdělání, ekonomiky a politiky.

Podle Global Gender Gap Indexu jsou na prvních příčkách severské země: Island, Norsko, Finsko, Švédsko. Česká republika dostala v žebříčku číslo 81, umístila se tak daleko za Slovinskem (9. místo), Litvou (20. místo) či Rwandou (6. místo).

„Tato oblast se řadí mezi další, ve kterých Česká republika zaostává. Co mi obzvláště vadí, je skutečnost, že podle aktuálních mezinárodních srovnání patří ČR mezi ty země v Evropě, kde je nejvyšší rozdíl ve finančním ohodnocení stejné práce mužů a žen,“ rozvádí tématiku genderové nerovnosti prezident České manažerské asociace Pavel Kafka a dodává: „V České manažerské asociaci dlouhodobě Global Gender Gap Report sledujeme a snažíme se o smysluplnou diskuzi mezi českými manažery, která by mohla vést ke změně přístupu českých firem. Letos proto pořádáme již druhý ročník konference Gender Gap, na kterém vystoupí světové manažerské špičky.“

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...