Zpět na úvod

Flexibilní pracovní úvazky. Alternativa pro každého?

shutterstock_203898442
Autor: Vanda Černohorská
Štítky:

Práce na částečný úvazek, pružná pracovní doba nebo práce z domova. To jsou jen některé příklady flexibilních pracovních úvazků, které velkému množství lidí usnadňují slaďování pracovního a rodinného života. Kromě výhod s sebou ale tyto alternativy přinášejí i řadu potenciálních nástrah. Je proto potřeba důkladně zvážit, zda je právě pro vás takový způsob práce vhodný.

Flexibilní pracovní úvazky často zvažují lidé, kteří se musí starat o menší děti nebo nemohoucí členy rodiny, ale zároveň se nechtějí (nebo z finančních důvodů nemohou) vzdát svého profesního života. Nutnost hledat alternativní řešení se týká stále většího počtu rodin, kde se namísto tradičního modelu (žena se stará o domácnost a muž pracuje) uplatňuje tzv. dvou-kariérové partnerství. Stejně tak tradiční dělení na tzv. „mužská“ a „ženská“ povolání je z velké části minulostí. Ženy běžně působí ve vysoce kvalifikovaných pozicích, kde jakýkoliv delší výpadek znamená ztrátu kontaktu s dynamicky se rozvíjejícím oborem. Jak již ale zaznělo, dříve, než se rozhodnete pro některou formu flexibilního pracovního úvazku, je potřeba důkladně zvážit všechna možná pro a proti. Například částečný pracovní úvazek, který patří mezi nejčastější typy flexibilních alternativ, v sobě skrývá hned několik možných nástrah. V první řadě je důležité si se zaměstnavatelem vyjasnit přesný obsah a rozsah práce, kterou v rámci svého úvazku budete vykonávat, a ujistit se, že je vše písemně zahrnuto ve vaší smlouvě. Flexibilní pracovní úvazek si volíte proto, abyste měl/a méně práce a více času na svůj rodinný život, nikoliv, abyste dělal/a stejné množství práce za méně peněz. Zároveň je důležité si před nástupem vyjasnit, jakým způsobem bude práce rozvržena a zda je pro vás takový rozvrh výhodný. Pokud byste například měl/a trávit v práci každý den zkrácený počet hodin a zároveň dojíždět do práce z daleka, bylo by pro vás výhodnější zkusit vyjednat model založený na nižším počtu standardních pracovních dní odpracovaných během jednoho pracovního týdne. Dále je nutné se svým rozvrhem seznámit všechny kolegy a kolegyně, s kterými budete v rámci výkonu své práce spolupracovat. A to zejména z toho důvodu, aby věděli, kdy se na vás mohou obracet s dotazy a programově vás nekontaktovali v době, kdy už nepracujete a tím narušovali složitě budovanou hranici mezi vaším pracovním a soukromým životem.

Další oblíbenou formou flexibilní práce je práce z domova, i k té je ale potřeba přistupovat obezřetně. Práce z domova je logicky specifická místem výkonu dané práce. To je ve většině případů soustředěno do bydliště zaměstnance/kyně, z čehož plyne řada výhod. Kromě toho, že vám odpadá dojíždění do práce, můžete se mnohem snadněji věnovat péči o děti nebo nemohoucí členy rodiny. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tento druh flexibilního pracovního úvazku klade velké nároky na vaši schopnost soustředit se a organizovat si vlastní čas. Pokud se např. paralelně s výkonem zaměstnání staráte o malé dítě, musíte plánování pracovních úkolů přizpůsobit jeho biorytmu a připravit se na nejrůznější možné scénáře, ve kterých bude váš potomek hrát rušivou roli. Zvýšenou pozornost věnujte i vybudování stabilního pracovního prostoru a nastavení pracovních návyků a pravidel, které budou kromě vás respektovat i další členové rodiny. Určité riziko představuje také ztráta sociálního kontaktu nejenom s kolegy a kolegyněmi, ale i přáteli a rodinou mimo domov.

Pokud se pro práci z domova rozhodnete, nezapomeňte dbát na udržování kontaktu s kolegy/němi (telefonická a emailová komunikace, ale také osobní schůzky a občasná návštěva pracoviště) i se známými. Flexibilní pracovní úvazky jsou moderním nástrojem ke sladění osobního a profesního života. Protože se ale jedná o alternativní a do jisté míry nestandardní způsoby organizace práce, které se teprve postupně stávají běžnou součástí českého pracovního prostředí, je nutné důkladně zvážit, zda jsou pro vás skutečně vhodné. Zároveň si je potřeba tento typ úvazků pečlivě nastavit a obezřetně hlídat jeho dodržování jak ze svojí strany, tak ze strany zaměstnavatele a kolegů/yň.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...