Zpět na úvod

Finanční situace žen a dětí postižených domácím násilím

Finance násilí
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Chudoba žen postižených domácím násilím je závažným problémem (nejen) české společnosti. Potvrzuje to studie proFem o.p.s., která upozorňuje na rizika, jež hrozí ženám, pokud se rozhodnout ukončit násilnický vztah.

Chudobou jsou ve společnosti ve větší míře ohroženy ženy než muži. Můžeme proto mluvit o tzv. feminizaci chudoby. Ta je důsledkem velkých rozdílů mezi příjmy mužů a žen. Po rozpadu vztahu jsou to totiž většinou ženy, kdo vychovává děti a leží na nich větší míra nákladů spojených s neúplnou rodinou. Nedostatek míst v jeslích a školkách znesnadňuje ženám přístup na trh práce, mateřství zase kariérní postup atd.

Ženy postižené domácím násilím se často musejí potýkat nejen s osobní tragédií a psychickým traumatem, ale i s finančními problémy. Pokud ženy trpí nedostatkem peněz už ve vztahu, ztěžuje jim tento fakt partnera vůbec opustit. Avšak i ty ženy, které v partnerství netrpí nedostatkem peněz, mají velký strach odejít od svého muže, neboť se  bojí, že situaci nezvládnou ekonomicky.

Ženy, které se nakonec rozhodnout partnera opustit, mnohdy nemají peníze ani na léky pro sebe a pro své děti. Často jsou na tom finančně tak špatně, že si nemohou dovolit jít k zubaři nebo koupit brýle. Přitom právě vyražené zuby nebo rozbité brýle jsou mnohdy přímými následky domácího násilí.

Útočiště ženám postiženým domácím násilím poskytují azylové domy (jichž je mimochodem v České republice kritický nedostatek). Přestože pobyt zde není zdarma, tak se stále pro mnoho žen jedná o jediné  cenově dostupné bydlení. V České republice navíc chybí startovací cenově dostupné byty, kam by ženy mohly být umísťovány po odchodu z azylových domů. Nemálo žen je tak nuceno se po pobytu v azylovém domě vrátit k násilnickému partnerovi.

S nedostatkem financí se ženy mnohdy potýkají i proto, že jim nejsou přiznány sociální dávky nebo kvůli tomu, že dávky obětem domácího násilí nejsou poskytovány okamžitě, ale jsou vypláceny zpětně. Přitom právě tato první pomoc po odchodu ženy od násilnického partnera je jedna z nejdůležitějších.

Bohužel riziko chudoby žen a jejich dětí postižených domácím násilím není jediným negativním dopadem domácího násilí. Alespoň toto riziko by však bylo možné změnou zákonů (např. okamžité vyplacení finanční pomoci) či zavedením některých opatření (finančně dostupné bydlení) eliminovat.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...