Zpět na úvod

Domácí násilí u cizinek i cizinců žijících v ČR

Násilí cizinci
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Domácím násilím jsou ohroženy především ženy, děti, senioři, či jedinci s postižením. Další skupinou, která patří mezi ty extrémně ohrožené, jsou migrantky.

„Je domácí násilí problémem soukromým nebo veřejným?”

  • 2
  • 0

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Například v roce 2011 bylo v České republice vykázáno policisty ze společného obydlí 1430 osob v souvislosti s domácím násilím a mezi vykázanými osobami bylo celkem 69 cizinců! Skutečných případů domácího násilí, kdy byl obětí či agresorem cizinec či cizinka, je však patrně mnohem více.

Ženy cizinky (ať už žijí ve vztahu s Čechem nebo cizincem) se v případech, kdy chtějí vystoupit z bludného kruhu domácího násilí, potýkají s mnoha překážkami.  Problémem bývá jazyková bariéra, která migrantkám výrazně ztěžuje, a někdy až zcela znemožňuje kontakt s úřady a jinými institucemi. Ženy jsou často závislé na svém partnerovi, samy nedisponují žádnými nebo velice malými finančními prostředky (kvůli jazykové bariéře je pro ně obtížné sehnat práci, partner jim pracovat znemožňuje, drží je v izolaci…).

Sociální zázemí žen migrantek v České republice je rovněž nedostatečné. Ženy nemají síť přátel, nemají v nové zemi své příbuzné a nikoho, kdo by je podporoval, na koho by se mohly v kritické situaci obrátit a ke komu by mohly dočasně odejít.

V neposlední řadě je v řešení situace velice významnou překážkou jejich případný ilegální pobyt v ČR nebo vypršení pobytu v ČR na základě sňatku s násilnou osobou.

Migrantky také často pociťují stud za situaci, ve které se ocitly a často také např. vlivem svého náboženského přesvědčení zůstávají s partnerem, aby nerozvrátily rodinu. Pro tyto ženy opuštění manžela či jeho udání na policii znamená něco jiného než pro české ženy. Je kupříkladu projevem nerespektování autority, porušením náboženských zákonů, či jen nepsaných, ale od dětství vštěpovaných norem. Institut vykázání pak migrantky mohou považovat za zneuctění, které může vyvolat potřebu pomsty.

 

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

 

 

Další články

Students,In,Class

Moje tělo je moje

Od podcastu k výstavě a workshopům. O čem je projekt Ridiny Ahmedové? V roce 2021 spustila zpěvačka Ridina Ahmedová ...

Stop,Violence,Against,Women,sexual,Abuse,,Human,Trafficking,domestic,Violence,Rape,International

Pět let

Podařilo se konečně českému seriálu zobrazit znásilnění bez stereotypů a misogynie? Seriál o skutečném významu ...