Zpět na úvod

Diverzita na pracovišti a její výhody

shutterstock_177872327
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

„Roma nezaměstnám, muslimka k nám nikdy nezapadne a žena nikdy nemůže být dobrou ředitelkou.“, myslí si průměrný zaměstnavatel a přitom ani neví, jak se plete. Diverzita na pracovišti totiž může být pro firmu přínosem.

Lidé nejsou stejní, nejsou jednoho pohlaví, stejného staří, stejného náboženství, nenarodili se ve stejné zemi a ani nemají stejné znalosti, schopnosti a zkušenosti. Pokud i navzdory všem těmto odlišnostem pracují ve stejné firmě, můžeme mluvit o různosti pracovní síly nebo prostě o diverzitě na pracovišti.

Spousta zaměstnavatelů se bohužel domnívá, že různost přináší pouze problémy. Kvůli stereotypům panujícím ve společnosti nechtějí zaměstnat např. příslušníka romského etnika, protože se bojí, aby něco neukradl. Zaměstnavatelé se také bojí odlišností (mají třeba procit, že člověk na vozíku nezapadne do kolektivu) anebo mají strach z neznámého (vědí jen málo o islámu, a tak se necítí příjemně vedle ženy se zahalenými vlasy).

Diverzitu na pracovišti však lze využít produktivním způsobem. Stačí, když se podíváme na některé její výhody a na to, co firmám přináší.

1.  Větší pestrost ve všech směrech

Různorodí zaměstnanci a zaměstnankyně pro organizaci znamenají i různorodější zdroje zkušeností a dovedností. Diverzita ve firmě tedy znamená větší pestrost názorů, různé styly práce a řízení, znalost mnoha jazyků a kultur, a tím i širší možnosti komunikace.

Diverzita tak může zlepšit např. marketing firmy, který osloví různé typy zákazníků a zákaznic a dokáže jim nabídnout produkty šité na míru.

 2. Kreativita

Diverzifikované týmy bývají kreativnější (výborně např. pracují týmy složené jak z mužů, tak i žen) a dokáží lépe řešit problémy. Multikulturní týmy s sebou zase přinášejí schopnost podívat se na problémy z různých úhlů a hledat kreativní postupy další práce.

 3. Otevřenost a inovace

Diverzita přispívá k vytvoření podmínek pro vznik inovací. Kromě různosti totiž přináší i otevřenost. Dokáže překonat hranice běžného myšlení, a to díky pohledu z různých odborných, kulturních a jiných oblastí.

Obecně lze říci, že firmy, které mají diverzifikovanější pracovní sílu, vybírají z větší skupiny talentů. Tím získávají i rozmanitější znalosti a kvalifikace, což mohou využít ve svůj prospěch. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že podpora diverzity má nezpochybnitelný význam i v kontextu dodržování základních lidských práv a v otázce podpory solidarity ve společnosti.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...