Zpět na úvod

Co se v dnešní době považuje za tradiční rodinu a proč bychom se měli o toto pojetí rodiny více zajímat?

rodičovská dovolená
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Tradiční rodina. Zaklínadlo, které používají konzervativní politici, protože jejich voliči slyší na zvyklosti a řád. A často také bohužel na diskriminaci svobodných rodičů, homosexuálů a transsexuálů.

Fráze sama nás má přesvědčit, že tradiční rodina je dobrá věc. Proč by také nebyla? Rodina je jednotka, která hraje zásadní roli v našich životech a tradice je slovo, které většinou vnímáme jako silně pozitivně zabarvené.

Špatné ale je, když se dobrá věc stane prostředkem k segregaci a k diskriminaci. A právě toto se v případě tradiční rodiny děje.

Z osobního přesvědčení se stává problém tehdy, když jeho hlásáním začneme negativně ovlivňovat životy druhých. Základem přesvědčení o tradiční rodině je tvrzení, že jakýkoli jiný typ rodiny nedokáže nabídnout a zajistit dětem dostatečně dobrý domov a úspěšně je připravit na život. To je samo o sobě poměrně dost odvážné tvrzení.

Každý, kdo má nějakou životní zkušenost a je zvyklý na ni nějakým způsobem reflektovat, ví, že co funguje pro jednoho, nemusí nutně fungovat pro druhého. Lidská zkušenost se dá do určité míry zobecnit a na tomto základě se pak vytvářejí normy. Otázkou ale zůstává, jestli je to správně.

Většinou to není tak, že existuje v životě jen jeden způsob, jak dosáhnout kýženého výsledku (který v tomto případě znamená zabezpečení dětí po všech stránkách). Důvody jako „já sám/sama bych to tak neudělal/a“ nebo „já jsem zvyklá/zvyklý na něco jiného“ by nemělo být důvodem k automatickému lpění na společenských normách.

Zastánci  tradiční rodiny tvrdí, že základem rodiny jsou dva rodiče, muž a žena, kdy muž je hlavou rodiny, kterou primárně zaopatřuje, a žena je v roli matky-pečovatelky. Tyto vzory jsou pak předkládány dětem jako přirozené, tradiční, normální. Tradiční rodina žije dohromady jako malá jednotka, tedy otec, matka a dítě (děti). V očích zastánců tohoto uspořádání tak vzniká stabilní rodinná jednotka, která je nadřazená jakémukoli jinému uspořádání.

Tyto tzv. tradiční hodnoty však vycházejí z hluboce zakořeněné misogynie a homo-/trans-fobie a také neznalosti historie.

Důvodů, proč se proti takovému pojetí rodiny vymezit, je hned několik.

Tím nejzásadnějším je ten, že vede k diskriminaci žen, rodin s jedním rodičem, homosexuálních rodin a vůbec jakémukoli druhu rodiny, který tomuto uspořádání neodpovídá. Je to zbraň, která znemožňuje lidem pořídit si (umělým oplodněním či adopcí) děti, kterým můžou poskytnout lásku, bezpečí a domov.

Nic z toho nejsou věci, které by mohli dítěti exkluzivně poskytnout pouze dva rodiče opačného pohlaví.

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

Students,In,Class

Moje tělo je moje

Od podcastu k výstavě a workshopům. O čem je projekt Ridiny Ahmedové? V roce 2021 spustila zpěvačka Ridina Ahmedová ...

Stop,Violence,Against,Women,sexual,Abuse,,Human,Trafficking,domestic,Violence,Rape,International

Pět let

Podařilo se konečně českému seriálu zobrazit znásilnění bez stereotypů a misogynie? Seriál o skutečném významu ...