Zpět na úvod

Co se stane, když se ženy začnou omlouvat všem mužům

shutterstock_1132203962
Autor: Kateřina Pavésková
Štítky:

Měl by nás kontroverzní spot, kde se ženy plošně omlouvají mužům znepokojovat?

Tohle video na podzim loňského roku nemohlo nikomu uniknout: několikaminutový spot, kde se jednotlivé ženy omlouvaly mužům za různé ústrky, kterých se vůči nim dopustily tím, že se považovaly za rovnocenné.

Reakce na spot byla předvídatelná. Musím ale říci, že ač kritika spotu byla rozhodně na místě a sama jsem měla od počátku pocit, že se proti němu musím vymezit, styl této kritiky se mi často příčil. Až příliš často se uchyloval ke zesměšňování vzhledu žen na videu nebo stylu jejich oblékání. Naprosto zbytečně. Jednak se výhrad k obsahu dalo najít takřka nepřeberné množství, a jednak tento způsob kritiky nás v podstatě posouvá na úroveň kritizovaného. Vychází totiž z jednoznačně sexistického přesvědčení, že žena má vypadat určitým způsobem, aby mohly její názory být brány vážně. A pokud tomu tak není, máme právo zpochybňovat jejich kompetence. Sklouznout k něčemu takovému, a to i v případě (nebo možná především v případě) že s dotyčnou nesouhlasíme, je krokem zpět.

Za celou iniciativou stojí Miloslava Matušová, podle které ženy za posledních 100 let sebraly mužům jejich aktivitu. Ti pak tak byli nuceni stát se přecitlivělými a zženštilými, což vedlo k jejich impotenci a neplodnosti. Takže pokud byste hledali někoho, na koho svést stoupající neplodnost párů v 21. století, Matušová vám ráda vysvětlí, že za všechno můžou ty zlé feministky.

Je zjevné, že Matušová má velké zkušenosti s manipulací. Když vám někdo řekne „je mi líto, že ses necítil milovaný“, těžko se proti tomu dá něco namítnout. Jenže si je třeba uvědomit, že tato a podobná vyznání nesměřují ke konkrétnímu člověku, ale ke všem mužům. Kdybychom tady skončili, možná by se nad celým spotem dalo ještě mávnout rukou. Ale ve videu se objevily i věty, nad kterými muselo zatrnout každé ženě, která má sama k sobě alespoň nějaký respekt, a také všem, kteří kdy byli v kontaktu s oběťmi domácího násilí nebo jimi sami byli. Například:

  • Děkujeme vám za vaši školu, kterou nám dáváte.
  • Díky za nastavení zrcadla a lekce, díky kterým jsme vyrostly.
  • Mužské role vám s úctou a láskou přenecháme.
  • Jsme šťastné, že jste tak dlouho vydrželi všechna naše poučování, prosazování a protlačování naší pravdy a všechny další příšernosti, které jsme vám dělali.
  • Omlouváme se za naši pýchu, díky které jsme si mysleli, že jsme lepší než vy. Jak moc jsme se pletly.
  • Bez vás jsme úplně ztracené.

A máme ji tady. Ženu, která je závislá na muži, která od něj dostává lekce a která se omlouvá za to, že si kdy dovolila se prosadit nebo ho nedej bože v něčem poučit.

Společnost, která prosazuje takovéto rozdělení na mužské a ženské role tak dělá z jediného důvodu: aby co nejméně narušila komfort těch mužů, kterým se líbí pocit nadřazenosti nad ženami a výhody vyplývající z patriarchátu, aniž by je trápilo, že kvůli tomu někoho jiného utiskují.

Matušová se ve svých následujících komentářích snažila postavit proti sobě zlé feministky a hodné ženy, které díky feministkám přišly o svou ženskost a teď se ji snaží znovu probudit a nalézt, v čemž jim na každém kroku emancipované ženy překáží. Matušová zde ale používá falešnou dichotomii. Snaží se zmanipulovat ženy, aby jim připadalo, že existují jen maskulinní, dravé feministky a milující, citlivé ženy a že tyto dva tábory stojí proti sobě.

Matušová vnímá ženy jako pouhé doplňky mužů. Vlastně takové dodatky za tím nejdůležitějším. Jsou to pro ni osoby, které nemají žádnou vlastní agendu, protože všechno podřizují komfortu muže a své vlastní nepohodlí nepovažují za důležité, protože ony vlastně důležité samy o sobě nejsou. Rovnoprávnost je pro ni útokem na neotřesitelná mužská práva a popření ženství.

V čem je tato osoba i se svým kultem nebezpečná není vyjádření jiného názoru. Lidé jako ona cílí na ženy, které se nachází ve zranitelné situaci. Ty pak umě zmanipuluje, aby si myslely, že podřadnost ženy je bezmála přírodní zákon, že muže se patří ctít, obdivovat a oslavovat jen z titulu toho, že to jsou muži, a nedělat tak znamená selhat jako žena a partnerka. Že chyba je vždycky v nich. Že odmítnutím sexu žena odmítá samotného muže. Toto je doslova ten druh rétoriky, kterou používají násilníci, aby zmanipulovali ženy. Je to rétorika kultových guru, jejichž byznysem jsou citliví, zranitelní lidé, kterým připadá, že už se nemají kam jinam obrátit. Proto není zcela na místě zlehčovat toto video; mohlo by mít pro spoustu lidí velice závažné následky.

„Má podle vás takovýto spot reálnou šanci někoho zmanipulovat a ublížit?”

  • 2
  • 0
  • 1

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...