Zpět na úvod

České ženy versus kariéra a (nebo) mateřství

shutterstock_254611783
Autor: Petra Müllerová
Štítky:

Postavení českých žen na trhu práce je specifické. Pokud chcete vědět, čím přesně, stačí se začíst do studie „Češky: nevyužitý potenciál země“ zpracované Národohospodářským ústavem v roce 2012[1]. Tato studie srovnává situaci českých žen se situací žen z Velké Británie, Francie a USA.

České ženy moc dobře vědí, co je to Sophiina volba. Dnes a denně jsou nuceny, aby se rozhodly buď pro mateřství, nebo pro kariéru. Musí zvolit jedno ze dvou krajních řešení, protože skloubení práce a rodiny je pro ně často velice obtížné či zcela nemožné.

„Je podle vás správné, když je na rodičovské dovolené muž?”

  • 222
  • 82

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

„Vystřídala byste se na rodičovské dovolené s otcem dítěte?”

  • 97
  • 62

Zobrazit vysledky

Loading ... Loading ...

Studie Národohospodářského ústavu uvádí, že míra zaměstnanosti českých žen vykazuje propad především v období typickém pro mateřství a rodičovství. Jedná se o snížení míry zaměstnanosti o 41 %. Pozoruhodné však je, že u ostatních srovnávaných zemí takovýto propad vůbec není patrný. Zdá se tedy, že skloubit práci a rodinu není pro Britky, Francouzky a Američanky tak obtížné, jako pro Češky.

Češky zájem pracovat mají, takže se zdá, že tento propad v zaměstnanosti je dán spíše nedostatečnou nabídkou předškolní péče o děti, malou nabídkou částečných úvazků apod.

Jaké jsou důsledky? Příjmy státního rozpočtu jsou mnohem nižší, než by mohly být. V očekávání delšího období absence na trhu práce se pro ženy s dětmi snižuje pravděpodobnost kariérního postupu. Výsledkem jsou pak např. i velké rozdíly v průměrných mzdách mužů a žen. Ty patří k nejvyšším v Evropské Unii.

České ženy, které problémy se skloubením práce a mateřství očekávají, se rozhodují nemít děti, mít je později, či jich nemít více. Tuto domněnku ostatně nepřímo potvrzuje i fakt, že fertilita v ČR je velice nízká a pohybuje se na úrovni 1,5 dítěte na ženu, což je pod průměrem EU. Populace v České republice stárne, prohlubuje se neudržitelnost penzijního systému.

 Nezmění-li tedy Česká republika přístup k zaměstnávání žen, nedojde pouze k tomu, že ženy nebudou mít na značkové oblečení pro své děti, ale následky budou mnohem větší a dalekosáhlejší.

[1] http://idea.cerge-ei.cz/documents/kratka_studie_2012_03.pdf

Článek je součástí projektu Pro Fair Play.
Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Další články

text we the women in a piece of paper

Feminismus a systém

Existuje prostor pro antisystémový feminismus? Mýtus korporátního, systémového feminismu se v mainstreamu držel ...

Los Angeles Premiere Of Amazon Prime Video's 'Daisy Jones & The Six' Season 1

Ženy ve filmu

Mají co říct, ale nedostávají prostor: jsou herečky, ženy, jejich příběhy a jejich pohled na svět v současném filmu ...